biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251158

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Edukacja przedszkolna bez barier
Gmina Lubań zakończyła realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik”. Długo wyczekiwany projekt oficjalnie dobiega końca – w dniu 19 grudnia 2018 r. odbył się odbiór zadania.

Przedmiotem przedsięwzięcia była rozbudowa budynku szkolnego w Kościelniku polegająca na budowie sal przedszkolnych z niezbędnym zapleczem higieniczno – sanitarnym i gospodarczym. Zakres inwestycji obejmował:
- przebudowę fragmentu dachu istniejącego budynku zaplecza Sali gimnastycznej,
- wykonanie przemurowań, w tym przemurowań otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych,
- montaż stolarki okiennej w miejscach przemurowanych otworów okiennych i drzwiowych,
- budowa części przedszkolnej (roboty budowlane i zbrojarskie, murowe, izolacyjne, ciesielskie, dekarskie i blacharskie, stolarskie, instalacyjne, tynkarskie, malarskie, podłogowe itp.)

Rozbudowa szkoły w Kościelniku była dla naszego samorządu bardzo ważną inwestycją. Placówka od lat borykała się z problemem lokalowym – to właśnie one w znacznym stopniu ograniczały możliwość stworzenia przedszkola i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W celu podniesienia standardów nauczania w gminnych placówkach edukacyjnych i zapewnienia naszym uczniom lepszych warunków lokalowych do nauki, należało niezwłocznie przystąpić do opracowania planu rozbudowy obiektu. Mam nadzieje, że obecne warunki jakie proponuje szkoła w Kościelniku spełnią oczekiwania naszej kadry nauczycielskiej, jak i uczniów - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

Projekt został współfinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji to 736 800,00 zł, z czego 338 567,04 zł to kwota dofinansowania.

Warto dodać, że dzięki rozbudowie obiektu, placówka w Kościelniku będzie także lepiej przygotowana do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu będzie zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego, poprzez stworzenie nowych miejsc dla dzieci, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakupu wyposażenia umożliwiającego dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych.
07 01 2019


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze