biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1311506

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ANKIETA
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.
19 12 2018

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia
Szanowni Państwo !

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Państwa obecność przy urnach wyborczych była przede wszystkim wyrazem zainteresowania, zaangażowania i troski o dalsze losy naszej Gminy.
15 11 2018

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza Państwa na kolejne spotkanie informacyjne pt. " Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej".
30 10 2018

Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorczości i poprawę konkurencyjności dolnośląskich MMŚP”
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze organizuje spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorczości i poprawę konkurencyjności dolnośląskich MMŚP”.
19 10 2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. XVIII Rocznica Stowarzyszenia Abstynentów „ODNOWA” w Lubaniu.
08 10 2018

Zaproszenie na zebrane wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców naszej Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
19 09 2018

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020
"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
23 08 2018

INDYWIDUALNE DORADZTWO KSIĘGOWE
W imieniu Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów etc.) do skorzystania z bezpłatnego INDYWIDUALNEGO DORADZTWA KSIĘGOWEGO, oferowanego przez prowadzony przez nas w Lubaniu Dolnośląski Punkt Doradczy.
18 07 2018

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w kontekście konkursów na rok 2018”.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia ze środków unijnych – planowane konkursy na drugą połowę 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) i programów rządowych.
13 07 2018

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
Wójt Gminy Lubań informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek suszy, która miała miejsce w dniach 01.04.2018 r. – 20.06.2018 r.
25 06 2018

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Ogłoszenie o spotkaniach konsultacyjnych


Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.
15 06 2018

DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE
Dolnośląski Bon na Innowacje” prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.
30 05 2018

Głosuj na „Podwórko talentów NIVEA” w Radostowie Średnim
Gmina Lubań ma szansę wygrać „Podwórko Talentów NIVEA”. To wyjątkowe miejsce zabaw, które poprzez kreatywną zabawę łączy naukę i ćwiczenia świeżym powietrzu. Podwórko ma być zlokalizowane przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radostowie Średnim.
16 05 2018

Konkurs Powiatowy
Starostwo Powiatowe Lubaniu wraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Lubaniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego.
16 05 2018

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D
Przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego marki MAGIRUS FM192D
13 04 2018


Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.
"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
05 04 2018

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
19 03 2018

Nabór na urzędnków wyborczych - aktualizacja
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
15 03 2018


Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r. poz. 195) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zł.
13 03 2018

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno- gospodarczych, przedstawicieli świata nauki oraz wszystkich mieszkańców Gminy Lubań do aktywnej dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność. Najbliższe spotkanie już 15 marca 2018 r.
27 02 2018

Nabór na urzędników wyborczych
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
27 02 2018


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
22 02 2018

Rolniku, powiedz stop upadkom!
„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych.
22 02 2018

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym
Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
22 02 2018

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych"
Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu uprzejmie informujemy, że w dn. 6 marca 2018 (wtorek) odbędzie się w Lubaniu bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) pt. "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH".
21 02 2018

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D
Przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego na sprzedaż samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego marki MAGIRUS FM192D
16 02 2018


Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez Internet
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
08 02 2018

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
23 01 2018

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).
16 01 2018

Kilometry Dobra - rekrutacja 2018
Rozpoczyna się rekrutacja wolontariuszy do akcji Kilometry Dobra. Ty też możesz pomóc!

KILOMETRY DOBRA to zainicjowana w 2013 roku ogólnopolska kampania dobroczynna, w której organizacje zbierają fundusze na swoją działalność i rozwój, wspólnie pozyskując tysiące nowych darczyńców.
15 12 2017

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
08 12 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
23 11 2017

Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców
Fundacja Dr Bogusław J. Federa - Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - w ramach swojej działalności statutowej - za pośrednictwem kanałów dostępowych uruchomionych przez naszą Gminę - przesyła materiały: "Stanowisko Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą" - które mogą się okazać przydatne z punktu widzenia podejmowania i prowadzenia działalności - w szczególności przez Mikroprzedsiębiorców. Więcej informacji o Fundacji dostępnych jest pod adresem: www.mikroporady.pl

Stanowisko wraz z propozycjami zmian mających na celu usuwanie możliwych barier mogących się pojawić w działalności mikroprzedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – projektowanych zmian w ustawach podatkowych mających znaczenie dla działalności przedsiębiorcy
26 10 2017


Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych!
Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.
23 10 2017

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań
16 października Gmina Lubań ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Niska emisja – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań”.
18 10 2017

Informacja z OR KRUS w Bydgoszczy dotycząca składania wniosków o emeryturę roliczą
OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.
Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe Oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.

Więcej...
11 08 2017


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Odnowa"
Oferta złożona przez:
Lubańskie Stowarzyszenie Abstynetnów "ODNOWA"
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Lubań

Tytuł zadania:
XVII rocznica Stowarzyszenia Abstynentów "ODNOWA" w Lubaniu

Termin Realizacji"
01.09.2017 - 29.11.2017

Więcej...
11 08 2017


Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
01 08 2017

Informacja 500+
Aby zachować ciągłość wypłaty 500+ osoby, które pobierają świadczenie, muszą złożyć wniosek.
Wniosek należy złożyć od 1 sierpnia do 31 października.

Wnioski można składać również on-line przez: bankowość elektroniczną, portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP.
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).

28 07 2017


Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.
Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.
19 07 2017

Konkurs z klimatem
Serdecznie zapraszamy do głosowania w "Konkursie z klimatem", organizowanym przez Tauron.
06 07 2017

Bezpłatne szkolenia
Bezpłatne szkolenia: język angielski 120h, język niemiecki 120h

Wymagania: wykształcenie maksymalnie średnie, wiek powyżej 25 roku życia
05 07 2017

Informacja - KRUS
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
05 07 2017

XII Ogólnopolskie Imieny Henryka, Henryki i Henrykowa
Zbliża się kolejna edycja jednej z największych imprez w naszym regionie. 8-9 lipca br. w Henrykowie Lubańskim będziemy obchodzić XII już Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa. Podczas dwudniowego świętowania nie zabraknie ciekawych wydarzeń muzycznych. Na uczestników imprezy, jak co roku czeka szereg atrakcji oraz dobra zabawa.
03 07 2017

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań
Dnia 17 czerwca 2017 roku o godz. 14.00 na boisku w Pisarzowicach zostanie rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań. Tegorocznym organizatorem Turnieju jest LZS Pisarzowice.
30 05 2017

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
30 05 2017

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich
W roku 2017 po raz dziewiąty, w terminie od 26 maja do 1 czerwca, trwać będzie Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrany zostanie XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego trybu życia.
25 05 2017

Spotkanie informacyjne pt. „Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm”
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. „Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm”
16 05 2017

Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. „Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm”.
08 05 2017

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu
W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi wynajmowania pokoi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zarówno położonych w miastach jak i na wsi (agroturystyka) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że:
19 04 2017

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich
Zapraszamy na indywidualne konsultacje nt. "Możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.
27 03 2017

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
27 03 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
15 03 2017

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAŃ
RADCA PRAWNY PRZYJMUJE W CO DRUGĄ ŚRODĘ
Rejestracja w pokoju nr 25, lub tel. 75 646 59 36
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w Urzędzie Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18; 59-800 Lubań.
15 03 2017

Zaproszenie na zebrane wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców naszej Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
10 03 2017

Zapraszamy do udziału w projektach realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020
Zarząd Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projektach realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020.
06 03 2017

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W związku z przypadającym w dniach od 20-26 lutego 2017 r. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw informuje, iż w tych dniach w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, przy ul. Armii Krajowej 31 prokuratorzy pełnić będą dyżury i udzielać informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw.

21 02 2017

„Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”
Od 20 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, w którym można otrzymać nawet 33 000 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej.
17 02 2017

Projekt "Przedsiębiorcze kobiety" w ramach RPO WD 2014-2020
Informujemy, że w okresie od 02.02.2017 r. do 28.02.2017 r. prowadzona jest rekrutacja do drugiej grupy w projekcie pt."Przedsiębiorcze kobiety" w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
14 02 2017

Ogłoszenia o naborze
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
23 01 2017

Czystsze powietrze
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.
28 11 2016

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:
16 11 2016

Projekt "Start w przedsiębiorczość - wsparcie samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim"
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie "Start w przedsiębiorczość - wsparcie samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim"
03 11 2016

Spotkania konsultacyjne „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".
13 10 2016

Spotkania Informacyjne
LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach.
10 10 2016

PROJEKT WŁASNY BIZNES w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego 2014-2020
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które:
-mają minimum 30 lat,
-mieszkają na terenie powiatów górowskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, wołowskiego oraz ząbkowickiego,
-pozostają bez zatrudnienia,
10 10 2016

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja 2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokument jaki złożyliśmy na koniec grudnia 2015 roku został oceniony pozytywnie i otrzymał 213 punktów, co dało nam 4 miejsce na liście rankingowej Dolnego Śląska.
04 08 2016

Przed nami XI Ogólnopolskie Imieniny Henryka
Przed nami XI już Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim- cykliczna impreza organizowana na terenie Gminy Lubań. Każdego roku na scenie plenerowej w centralnej części miejscowości prezentujemy bogatą ofertę działań kulturalnych i rozrywkowych. Amatorzy dobrej zabawy i w tym roku się nie zawiodą, bowiem przygotowaliśmy szereg atrakcji. Kto zatem będzie bawić publiczność podczas tegorocznych XI Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa?
29 06 2016

Szkolenia i spotkania informacyjne - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja 2016 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność. W ramach otrzymanych środków beneficjenci będą mogli pozyskać fundusze na: zakładanie i rozwój działalności gospodarczych, projekty związane z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną, rewitalizacją lokalnych zasobów, wspieraniem ochrony środowiska, zakładaniem inkubatorów przetwórstwa i projekty grantowe.
22 06 2016

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań
Dnia 3 lipca 2016 roku o godz. 11.00 na boisku w Radostowie Średnim zostanie rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań. Tegorocznym organizatorem Turnieju jest LZS Radostów.
15 06 2016

Spotkania informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami". Zaplanowane na czerwiec spotkania będą dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych. Spotkania odbędą się 1 czerwca 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
30 05 2016

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja – 1 czerwca 2016 r.
W roku 2016 po raz ósmy, w terminie od 26 maja do 1 czerwca 2016r., trwać będzie Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrany zostanie XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego trybu życia.
19 05 2016

Pojazd do sprzedaży
Urząd Gminy Lubań posiada do sprzedaży pojazd marki VOLKSWAGEN typ Transporter T4 o poj. 2370 cm³ rok produkcji 1993 rok .
Cena sprzedaży: 3 450,00 zł.
16 03 2016

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, serdecznie zaprasza w MARCU 2016 r. przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na bezpłatne, indywidualne doradztwo z zakresu księgowości oraz zarządzania,komunikacji i nowych technologii.
23 02 2016

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W związku z przypadającym w dniach 22-27 lutego 2016 r. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw informujemy, iż w tych dniach w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31, prokuratorzy pełnić będą dyżury i udzielać informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw.
17 02 2016


Zaproszenie na zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców naszej Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:

- 16.02.2016 r. godz. 17:00 Nawojów Śląski – miejsce zebrania – wiata drewniana w Nawojowie Śląskim,
- 16.02.2016 r. godz. 19:00 Radogoszcz – miejsce zebrania – świetlica wiejska,
- 17.02.2016 r. godz. 17:00 Nawojów Łużycki – miejsce zebrania – świetlica wiejska,
- 18.02.2016 r. godz. 18:00 Henryków Lubański – miejsce zebrania – budynek po byłej szkole
09 02 2016

Statystyczne badania ankietowe na terenie województwa dolnośląskiego.
Szanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego.
29 01 2016

Nowe godziny pracy Inkubatora NGO / DPKD w Lubaniu
Informujemy, że w STYCZNIU 2016 Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych / Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, zmienia godziny swojej pracy.

12 01 2016

Program likwidacji azbestu
WÓJT GMINY LUBAŃ INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O UDZIAŁ W PROGRAMIE LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST MOŻNA SKŁADAĆ DO 15 STYCZNIA 2016 r. WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE W NABORZE W 2017 ROKU.

Wniosek do pobrania
05 01 2016


UWAGA PODATNICY !
I.W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, a w następstwie rodzącymi się pytaniami, podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
28 12 2015

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 r.
Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
22 12 2015

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe
W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.
02 12 2015

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych „Pisarzowice”
Wójt Gminy Lubań informuje, że na stronie BIP urzędu dostępne jest Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Pisarzowice”, gmina Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
02 12 2015


Międzynarody Dzień Mediacji
Prokuratura Rejonowa w Lubaniu, informuje, iż w dniu 15 października 2015 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z powyższym, w dniach 12-17 października 2015 r. będzie zorganizowany dyżur prokuratorski, w trakcie którego będzie udzielana zainteresowanym informacja w zakresie mediacji.
21 09 2015


INFORMACJA dot. składania wniosków o szacowania strat w gospodarstwach rolnych – susza 2015 rok
Wójt Gminy Lubań informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek suszy, która w bieżącym roku dotknęła również teren Gminy Lubań.
Szacowane będą straty w uprawach kukurydzy, roślin strączkowych oraz w użytkach zielonych (łąki i pastwiska).
04 09 2015

Poniedzielski, Radek i Orfeusz… w powiecie
12 września br. na dziedzińcu Zamku Czocha odbędzie się czwarta edycja wydarzenia pn. ,,Leśna Brać Księstwa Czocha”. Podczas uroczystości poznamy nowego władcę fikcyjnej jednostki terytorialnej położonej w granicach naszego powiatu. Do tej pory tytuł książęcy przez rok niepodzielnie dzierżył Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy.
03 09 2015

Informacja ZGiUK Lubań z dnia 01.09.2015r. o przesunięciu terminów odbioru odpadów komunalnych.
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.09.2015r. z powodów technologicznych nastąpi przerwa w pracy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1. W związku z powyższym nastąpi przesunięcie terminów odbioru odpadów komunalnych zgodnie z poniższą informacją.
02 09 2015

Zmiany dotyczące ubiegania się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Z dniem 28 sierpnia bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).
28 08 2015

Dożynki Powiatowo–Gminne
Dla tych którzy postanowią bawić się z nami w trakcie Dożynek Powiatowo-Gminnych nie zabraknie atrakcji.
Rozpoczynamy 30 sierpnia br. o 13.00 Mszą Św. dziękczynną w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy w Henrykowie Lubańskim.
14 08 2015

Informacja dot. oczyszczania zbiorników wodnych
Firma Bio-Gen oferuje usługi w zakresie innowacyjnej metody rekultywacji (bioremediacji) akwenów wodnych. Cena bioremediacji stawów ozdobnych, hodowlanych, małych jezior od 1,1ha do 10,0 ha powierzchni lustra wody wynosi ok. 10.000,00 zł/ha + niewielki koszt aplikacji (usługa aplikacji nie jest warunkiem sprzedaży preparatu - każdy może zrobić to we własnym zakresie).
16 07 2015

UWAGA - Barszcz Sosnowskiego
Wójt Gminy Lubań informuje, że na terenie gminy może występować roślina o nazwie Barszcz Sosnowskiego. Jest to gatunek rośliny, który ma bardzo inwazyjny charakter oraz może stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt.
09 07 2015

Dzień Otwarty w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu zaprasza 27 czerwca 2015 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 na Dzień Otwarty w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1. Szczegóły na plakacie informacyjnym poniżej.
24 06 2015

Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań - 28 czerwiec 2015 Kościelnik
Uprzejmie informujemy, iż tegorocznym organizatorem Turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań jest LZS Kościelnik. W związku z tym rozgrywki odbędą się na boisku w Kościelniku. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 10.00.

Zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków piłki nożnej do gorącego kibicowania.
23 06 2015


X Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim już wkrótce!
PIĘKNI I MŁODZI, POWER PLAY, włoskie rytmy z udziałem zespołu AN DREO & KARINA, niezapomniane przeboje Maryli Rodowicz w wykonaniu grupy SING SING, dawka pozytywnych emocji z zespołem QUINTESS, widowiskowy pokaz formacji tanecznej SHOW ART DANCE, a w sobotę... PARTY z Muzycznym Radiem! Tylko u nas, w Henrykowie Lubańskim... szereg atrakcji, niezapomniane przeżycia oraz gwarancja dobrej zabawy! Przyjdź i przekonaj się sam! 11-12 lipca Henryków Lubański.
12 06 2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy Lubań przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019:
10 06 2015

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)
Informujemy, iż Ochotnicze Hufce Pracy utworzyli nową platformę dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

09 06 2015

Spotkanie informacyjno- diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie” zaprasza na spotkania informacyjno- diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020.
21 05 2015

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN
VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN
26 maja – 1 czerwca 2015 r.
15 05 2015

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Wójt Gminy Lubań informuje, że Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, w dniach od 13.05.2015 r. do 28.05.2015 r. na terenie Gminy Lubań przeprowadzi bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawek”.
09 05 2015

"Działalność eksportowa - jak zacząć? i skąd pozyskać na to środki?"
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców i eksporterów do udziału w :NIEODPŁATNYM SPOTKANIU INFORMACYJNYM pt. " Działalność eksportowa - jak zacząć? i skąd pozyskać na to środki?"
07 05 2015

Sukces grupy nieformalnej - Radostowianie w działaniu
W związku z ogłoszeniem II naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach projektu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, pragniemy poinformować, iż grupa nieformalna – „Radostowianie w działaniu" zakwalifikowała się do dofinansowania.
03 04 2015

Bezpłatne seminarium lokalne pn. „Powoływanie Rad Działalności Pożytku Publicznego. Standardy działania Rad”.
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z regionu jeleniogórskiego (powiaty jeleniogórski, kamiennogórski, zgorzelecki, lwówecki, lubański, bolesławiecki, m. Jelenia Góra) na seminarium dotyczące funkcjonowania i tworzenia Rad Działalności Pożytku Publicznego.
25 03 2015

Bezpłatne Badania Mammograficzne
Uprzejmie informujemy, iż firma NS ZOZ Diagnostyk Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c wykonywać będzie bezpłatne badania MMG w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi Refundowane przez NFZ.
19 02 2015

Spotkanie informacyjne dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Lubaniu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla rolników dotyczące:

- zasad przyznawania płatności bezpośrednich i zazielenienia w latach 2015-2020
- zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015

Spotkanie odbędzie się 27.02.2015 o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Lubań, pokój nr 22
19 02 2015


Zaproszenie na zebranie wiejskie
Sołtys Sołectwa Jałowiec zaprasza mieszkańców Sołectwa Jałowiec na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Kościelniku.
17 02 2015

Zaproszenie na zabranie wiejskie
Sołtys Sołectwa Kościelniki Dolne zaprasza mieszkańców Sołectwa Kościelniki Dolne na zebranie wiejskie które odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Kościelniku.
17 02 2015

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw
W związku z przypadającym w dniach od 23-28 lutego 2015r. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw informujemy, iż w tych dniach w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31 prokuratorzy pełnić będą dyżury i udzielać informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw.
11 02 2015


Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2014 r.
Do 28 lutego 2015 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).
11 02 2015

Nabór wniosków z zakresu usuwania azbestu
Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu: „programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest” ,w ramach którego Gmina Lubań ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jego obszarze.
09 02 2015

Konferencja "Malva - możesz więcej" wraz z warsztatami "Moje szydełko dla kreatorów mody"
Z inicjatywy Joanny Przetakiewicz, Stowarzyszenie "Aktywność Kobiet" we współpracy z Partnerami organizuje konferencję "MALVA - MOŻESZ WIĘCEJ" wraz z warsztatami "Moje szydełko dla kreatorów mody" - dla zdolnych kobiet zajmujących się robótkami ręcznymi, zainteresowanych rozwojem i ewentualnym biznesowym wykorzystaniem swoich umiejętności.
09 02 2015

Statystyczne badania ankietowe w 2015 roku
Szanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
04 02 2015

Zaproszenie
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z regionu jeleniogórskiego (powiaty jeleniogórski, kamiennogórski, zgorzelecki, lwówecki, lubański, bolesławiecki, m. Jelenia Góra) na seminarium dotyczące funkcjonowania i tworzenia Rad Działalności Pożytku Publicznego.

03 02 2015

„PARLAMENT NA SZCZYT DLA DZIECI”
Poseł Zofia Czernow wraz z grupą parlamentarzystów w dniach 22 stycznia –
3 lutego 2015r. bierze udział w charytatywnej wyprawie na Kilimandżaro.
29 01 2015

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Lubań zaprasza na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniach:
- 23.01.2015 r., godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kościelniku – Sołectwo Jałowiec,
- 29.01.2015 r., godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kościelniku – Sołectwo Kościelniki Dolne,
- 30.01.2015 r., godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej – Sołectwo Nawojów Łużycki.

W trakcie zebrania zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej poszczególnych Sołectw.
Serdecznie zapraszamy !
20 01 2015


Opieka zdrowotna w powiecie lubańskim od 1 stycznia 2015 r.
Zgodnie z informacją otrzymaną z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu na terenie powiatu lubańskiego do dnia 30 grudnia 2014 r. umowy o udzielanie świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rok 2015 podpisało 6 z 12 świadczeniodawców.
31 12 2014

Komunikat dla płatników składek w działach specjalnych
Od stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
29 12 2014

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych
Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość:
29 12 2014

„ECDL START dla dolnośląskich kadr!”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Bezpłatny, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „ECDL START dla dolnośląskich kadr!”, dla osób w wieku 50+.
22 12 2014

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
03 12 2014

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów
Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów „KONKURSY I GRANTY JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
01 12 2014

„Jak napisać dobry projekt do FIO?”
BEZPŁATNE SZKOLENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z zakresu tworzenia projektów do Programu Operacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)
01 12 2014

Bezpłatne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych – XII.2014
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, serdecznie zaprasza w grudniu br. przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na bezpłatne, indywidualne doradztwo księgowe.
01 12 2014

Konkurs na stanowisko urzędnicze
Konkurs na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
26 11 2014


OSTRZEŻENIE
W ostatnim okresie zanotowano próby wyłudzania od przedsiębiorców numeru NIP.
Przedsiębiorcy otrzymują SMS-em informację o treści: ”Twoja Firma została zweryfikowana w Krajowym Rejestrze Długów B.I.G S.A., zadzwoń pod nr telefonu 717-73-69-46”.
21 11 2014

Bezpłatne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, serdecznie zaprasza w listopadzie br. przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na bezpłatne, indywidualne doradztwo księgowe.
21 11 2014

Usuwanie azbestu
Wójt Gminy Lubań informuje, że Gmina Lubań będzie ubiegać się o dotacje w konkursie o dofinansowanie przez WFOŚiGW we Wrocławiu przy udziale środków NFOŚiGW przedsięwzięcia związanego z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym zaprasza wszystkie osoby zainteresowane dotacją o złożenie oświadczenia o chęci ubiegania się o dofinansowanie na: demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubań na rok 2015 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz budżetu gminy.
28 10 2014

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA WIEJSKIE
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców naszej Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
13 10 2014

Spotkanie informacyjne „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych” w Jeleniej Górze w dniu 16.10.2014 roku
Spotkanie informacyjne „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych” w Jeleniej Górze w dniu 16.10.2014 roku. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych.”
13 10 2014

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów ARiMR dotyczące zasad przyznawania płatności od kampanii 2015.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla beneficjentów ARiMR dotyczące zasad przyznawania płatności od kampanii 2015.
25 09 2014

Spotkanie informacyjne „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych” w Jeleniej Górze w dniu 25.09.2014 roku
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych.”
15 09 2014

Konkurs plastyczny „Rysuje PROW 2007-2013”
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rysuję PROW 2007-2013”. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej promującej inwestycje zrealizowane w ramach działań PROW 2007-2013 zrealizowanych na terenie gminy Lubań. Autorom najlepszych prac oraz szkołom, w których uczą się laureaci zostaną przyznane cenne nagrody.
29 08 2014

Przerwa w dostawie prądu - Kościelnik
Dnia 18 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) w godzinach 8:00-12:00 planowana jest przerwa w dostawie prądu w miejscowości Kościelnik od nr 1 do 27.
13 08 2014


Karta Dużej Rodziny
Od poniedziałku (16 czerwca 2014) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty uprawnione są rodziny wielodzietne.
14 07 2014

Trening systemu wczesnego ostrzegania
Urząd Gminy Lubań informuje, że w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Lubań w dniu 01.08.2014 r. uruchomiony zostanie akustyczny podsystem ostrzegania w godz. 17:00 – 17:03 sygnał ,,Ogłoszenia alarmu”, 17:08 – 17:11 sygnał ,,Odwołanie alarmu”.
14 07 2014


Przerwy w dostawie prądu - Kościelnik
Przerwy w dostawie prądu 15.07.2014 KOŚCIELNIK, bloki od 31 do 34 godz. 08:00-08:30
11:30-12:00
10 07 2014


Bezpieczeństwo dzieci na wsi
Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci,

ponawiam niezmienny apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.
04 07 2014

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:
04 07 2014

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014
29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
02 07 2014

Dni Otwarte Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 zapraszają przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców czternastu gmin Porozumień międzygminnych na dzień otwarty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1.

Więcej informacji
26 06 2014


Przerwy w dostawie prądu
Przerwy w dostawie prądu w dniach: 30.06.2014 UNIEGOSZCZ ul. Brzozowa, Za Torem, Jałowcowa, Sosnowa godz. 08:00-09:00, 13:00-15:00, 30.06-02.07.2014 NAWOJÓW ŁUŻYCKI od 1 do 22 godz. 09:00-14:00, 02.07.2014 PISARZOWICE od 24 do 37, od 52 do 88 godz. 09:00-12:00
26 06 2014


Zapraszamy na IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka
Gorączka sobotniej nocy! Szalone lata 70 - te już wkrótce w Henrykowie Lubańskim! Wszystkich miłośników dobrej zabawy i niezapomnianych rytmów disco zapraszamy na plac rekreacyjny – w sobotę 12 lipca 2014 r.

Któż nie pamięta hitów z tamtych lat, które niezmiennie same porywają do tańca? Specjalnie dla uczestników i uczestniczek imprezy przygotowaliśmy taneczny maraton. W programie min.:
16 06 2014

Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubań 2014
Dnia 29 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 na boisku w Pisarzowicach zostanie rozegrany Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubań.
Zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków piłki nożnej do gorącego kibicowania zapewniamy dobrą zabawę.

Organizator
LZS Pisarzowice
16 06 2014


25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego
Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
13 06 2014

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze.
Z usług mogą korzystać mieszkańcy powiatów: jeleniogórskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, kamiennogórskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra.
11 06 2014

Przerwa w dostawie prądu
Urząd Gminy Lubań przekazuje informacje od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jelenia Góra o przerwie w dostawie prądu na terenie gminy Lubań w dniach od 09.06.2014 do 13.06.2014.
05 06 2014

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
UWAGA: Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach: Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Mściszów, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radogoszcz, Uniegoszcz ul. Dolna
03 06 2014

Zrzut wody ze zbiornika w leśnej
Urząd Gminy Lubań informuje, iż 26 maja 2014 r. od godz. 14:30 rozpocznie się wyprzedzający zrzut wody ze zbiornika w Leśnej wielkości 14 m3/s .
Podjęte działania wynikają z wydanych ostrzeżeń, które przewidują intensywne opady deszczu oraz burze – co może skutkować gwałtownymi wzrostami stanów wód w lokalnych rzekach o potokach.
26 05 2014


Uwaga! Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu od godz. 00:00 dnia 16.05.2014 do godz. 06:00 dnia 17.05.2014. Prognozowana wysokość opadów od 40 do 50 mm. W razie zagrożenia należy dzwonić do Straży Pożarnej na nr tel. 998 lub na numer alarmowy 112.

Jak się zachować, jeśli grożą podtopienia? - poradnik
16 05 2014


Dni Sportu dla wszystkich
Zapraszamy na dni sportu, które odbędą się na boiskach sportowych Gminy Lubań
09 05 2014

Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Radogoszcz na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22.04.2014 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej.
18 04 2014

Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Nawojów Śląski na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22.04.2014 roku o godz. 17:30. Miejsce zebrania – wiata drewniana w Nawojowie Śląskim.
18 04 2014

Lokal do wynajęcia
Posiadam lokal do wynajęcia - wydzierżawienia na parterze budynku mieszkalnego w Pisarzowicach Nr 113 na prowadzenie praktyki lekarskiej w ramach Niepublicznej Opieki Zdrowotnej. Wszelkie zapytania dotyczące wynajmu proszę kierować pod nr tel. 607 592 134.
18 04 2014


Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Uniegoszcz na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24.04.2014 roku o godz. 18:00 w „sołtysówce”
18 04 2014

Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań
Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań”. Konkurs ten ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do realizacji przedsięwzięć w zakresie integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu i architektury.
04 04 2014

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2014 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.
02 04 2014

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kw. 2014 r.
Uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 12 marca 2014 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2014 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
02 04 2014

Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Jałowiec na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 08.04.2014 roku o godz. 19:00 w szkole podstawowej w Kościelniku.
01 04 2014

Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Kościelniki Dolne na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 08.04.2014 roku o godz. 17:30 w szkole podstawowej w Kościelniku.
01 04 2014

Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Radostów Dolny i Średni oraz Radostów Górny na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 04.04.2014 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej.
28 03 2014

Zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Pisarzowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 30.03.2014 roku o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej.
24 03 2014

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Lubań informuje, iż zebranie wiejskie, które miało odbyć się w dniu 26.03.2014 roku zostało odwołane. Jednocześnie informuję, iż zebranie wiejskie mieszkańców Henrykowa Lubańskiego odbędzie się 02.04.2014r. O godz. 18:00 w budynku po byłej szkole podstawowej. Za zaistniałą sytuację przepraszamy
21 03 2014


ZAPROSZENIE na zebranie wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców miejscowości Henryków Lubański na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26.03.2014 roku o godz. 18:00 w budynku po byłej szkole podstawowej.
19 03 2014

ROLNIKU! – uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej zgłoś go natychmiast do KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lubaniu przekazuje informację dla rolników ubezpieczonych w KRUS:
04 03 2014

Statystyczne badania rolnicze
Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza przeprowadza na terenie całego kraju obowiązkowe badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych przez ankieterów.
04 03 2014

Zebranie wiejskie - Nawojów Łużycki
WÓJT GMINY LUBAŃ ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI NAWOJÓW ŁUŻYCKI NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.02.2014 ROKU O GODZ. 18:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
13 02 2014

Zebranie wiejskie - Mściszów
WÓJT GMINY LUBAŃ ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI MŚCISZÓW NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.02.2014 ROKU O GODZ. 17:30 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
13 02 2014

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Wójt Gminy Lubań informuje, że wspólnie z Zakładem Gospodarki i Usług komunalnych w Lubaniu, w dniach 17.02.2014 – 12.03.2014 r. na terenie Gminy Lubań organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11 02 2014

Od 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., które wyniosło 3.651 zł 72 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
12 12 2013

Składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne zmienia się od 01.01.2014 r.
1680 zł wynosi od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074). Kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.
18 11 2013

Pobór opłaty za odpady komunalne
Wójt Gminy Lubań uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Lubań, iż w dniach od 6 listopada (środa) do 25 listopada (poniedziałek) br. na terenie gminy inkasenci będą pobierać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rata II, płatna do 25.11.2013 r.). Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Lubań obowiązani będą dotrzeć do tych z Państwa, którzy przy dokonywaniu wpłaty pierwszej raty zadeklarowali chęć uiszczenia opłaty w drodze inkaso oraz tych, którzy nie sprecyzowali sposobu płatności z powodu nieobecności w domu/mieszkaniu.
06 11 2013


Inwentaryzacja azbestu
Wójt Gminy Lubań informuje mieszkańców, że została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów azbestowych i na jej podstawie opracowano aktualizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lubań”
31 10 2013


II Jarmark Henrykowski
GOKiS Lubań zabrasza na plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim na II Jarmark Henrykowski - 22 września 2013 r. godz. 15:00-20:00.
27 08 2013

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - budowa mostu
Informujemy że od dnia 26.08.2013 roku most na cieku Bród w Henrykowie Lubańskim z powodu przebudowy jest wyłączony z ruchu.
26 08 2013


Konsultacje społeczne ZIT ZOI
Informujemy, że w ramach porozumienia samorządów Zachodniego Obszaru Integracji opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji. W celu opracowania ostatecznej wersji strategii dokument poddany zostaje konsultacjom społecznym.
14 08 2013

Przesunięcie terminu odbioru odpadów zmieszanych w związku ze świętem w dniu 15.08.2013 r. (czwartek)
Urząd Gminy w Lubaniu informuje, że w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2013 r. (czwartek) świętem Wniebowzięcia NMP ulega przesunięciu termin odbioru odpadów komunalnych.
13 08 2013

Oddaj swój głos w słusznej sprawie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie wraz z wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania na Dolnym Śląsku prosi o poparcie stanowiska, które pozwoli w nowym okresie programowania 2014-2020 prowadzić działania i finansować rozwój lokalny małych miast i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
31 07 2013

KONKURS OFERT na obsługę imprezy „Dożynki Gminne w Nawojowie Śląskim”
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU OGŁASZA KONKURS OFERT na obsługę imprezy „Dożynki Gminne w Nawojowie Śląskim” w zakresie:
26 07 2013

Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
1 lipca rozpoczęła akcję „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom” i zwróciła się do Gminy w celu rozpowszechnienia informacji.
12 07 2013

Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubań 2013
Dnia 7 lipca 2013 roku o godz. 10,00 na boisku w Henrykowie Lubańskim zostanie rozegrany turniej o puchar Wójta Gminy Luban.
Zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków piłki nożnej do gorącego kibicowania.
Zapewniamy dobrą zabawę.

Organizator
LZS Henryków Lubański
25 06 2013


Uwaga! Zmiana organizacji ruchu drogowego
W związku z organizacją Ogólnopolskiego Szosowego Wyścigu Kolarskiego "O Grand Prix Lubania", który odbędzie się w dniu 30.06.2013 r. na trasie:

Lubań ul. Dolna, Ul. Różana, Uniegoszcz, Radostów Dolny, Nawojów, Lubań ul. Dolna
21 06 2013

Wystawa w stylu eko
GIMNAZJUM PUBLICZNE W PISARZOWICACH ZAPRASZA NA PREZENTACJĘ SWOICH DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH AKCJI PROEKOLOGICZNEJ
„ZOSTAŃ EKO—MAN’EM”
20 06 2013

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296
Uwaga! Gmina Lubań informuje, że rozpoczynają się roboty na kontrakcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 – odc.1 od km 80+150 do km 81+400, odc.2 od km 82+250 do km 82+700, odc.3 od km 86+844, odc.4 od km 81+400 do km 82+250” na trasie Pisarzowice-Henryków Lubański.
18 06 2013

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA WIEJSKIE
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców Gminy Lubań za zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
18 06 2013

Konkurs ofert na obsługę imprezy VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU OGŁASZA KONKURS OFERT na obsługę imprezy „VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim” w zakresie: Kompleksowej obsługi urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych dla dzieci i dorosłych, tj. wesołe miasteczko, elementy dmuchane, eurobangy, samochody, paint – ball, kulkownia, itp.
14 06 2013

Konkurs ofert na obsługę imprezy VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU OGŁASZA KONKURS OFERT na obsługę imprezy „VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim” w zakresie: Obsługi gastronomiczno – piwnej oraz wszelkiego handlu drobnych art. pamiątkarsko – przemysłowych tj. zabawki, balony, drobna biżuteria, itp. (z wyłączeniem stoisk z urządzeniami rekreacyjno – rozrywkowymi).
14 06 2013

INFORMACJA - ZMINA TERMINU
Informuję, iż zebranie wiejskie mieszkańców Nawojowa Śląskiego i Nawojowa Łużyckiego odbędzie się dnia 20.06.2013 r. o godz. 17,00. Miejsce zebrania – wiata drewniana w Nawojowie Śląskim.
Zapraszam wszystkich do udziału w zebraniu.
12 06 2013


Zbiórka opon
Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniach: od 17 czerwca do 22 czerwca 2013 r.
Urząd Gminy Lubań organizuje bezpłatną zbiórkę zużytych opon osobowych, ciężarowych, dostawczych i rolniczych. Zużyte opony odbierze firma Trans Południe, Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica.
12 06 2013

UWAGA - ZMANA TERMINU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W KOŚCIELNIKACH DOLNYCH, JAŁOWCU I W KOŚCIELNIKU !
Uprzejmie informuję, iż zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości KOŚCIELNIKI DOLNE I JAŁOWIEC odbędzie się w dniu 25.06.20132 r. o godz. 17,00 w budynku Szkoły Podstawowej w Kościelniku.

Zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości KOŚCIELNIK odbędzie się 25.06.2013 r. o godz. 19,30 także w Szkole Podstawowej w Kościelniku.

ZAPRASZAMY !
10 06 2013


Zaproszenie na zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza mieszkańców Gminy Lubań za zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
07 06 2013

Informacja
Wójt Gminy Lubań informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek powodzi, która miała miejsce w dniach 02.06.2013 r. – 04.06.2013 r.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 pokój nr 2 lub u sołtysa wsi.
Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 14.06.2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Lubań, pokój nr 14 lub w pokoju nr 2.
06 06 2013


Regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas Dnia Rodziny w dniu 8 czerwca 2013 r.
Termin i miejsce organizacji imprezy: 8 czerwca – sobota ( w godz. 16.00 - 22.00)
Miejsce organizacji kiermaszu: Plac rekreacyjny ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
07 05 2013

Bezpłatna zbiórka zużytych opon
Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniach od 06 do 10 maja 2013 r. Urząd Gminy Lubań organizuje bezpłatną zbiórkę zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych i rolniczych.
24 04 2013

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA HANDLU PODCZAS IGRZYSK SAMORZĄDOWYCH w dniu 25 maja 2013 r.
Termin i miejsce organizacji kiermaszu: 25 maja – sobota w godz. 10.00 - 22.00
Miejsce organizacji kiermaszu: Plac rekreacyjny ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
22 04 2013

Wycinka samosiejek i odrostów rosnących w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV Mikołowa Czerna
Począwszy od dnia 20.04.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. na terenie Gminy Lubań przeprowadzane będą prace związane z wycinką samosiejek i odpustów rosnących w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV Mikołowa Czerna.
16 04 2013

Konkurs "Izerskie Talenty"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizując zadanie nabywanie umiejętności i aktywizacja organizuje II edycję konkursu dla mieszkańców Partnerstwa Izerskiego pt. „Izerskie Talenty”.
15 04 2013

Wymagania weterynaryjne przy obrocie trzodą chlewną
Więcej
12 04 2013


Konkursy
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:
10 04 2013

Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
10 04 2013

KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ROLNIKÓW
Niniejszym informujemy, iż Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni” z siedzibą w Jeleniej Górze organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży rolników w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców- prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
09 04 2013

MAJÓWKA Z GOKISEM
Program artystyczny Indiański i Country - 11 maja 2013 r. plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim
04 04 2013

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIA HANDLU PODCZAS MAJÓWKI Z GOKISEM w dniu 11 maja 2013 r.
Termin i miejsce organizacji kiermaszu: 11 maja – sobota (w godz. 15.00 - 22.00)
Miejsce organizacji kiermaszu: Plac rekreacyjny ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
04 04 2013

Szkolenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli Organizacji pozarządowych, Sołtysów na szkolenie warsztatowe pt. Inicjatywa lokalna jako nowy instrument współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w zakresie realizacji zadań publicznych.
04 04 2013

Nabór z działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
27 03 2013

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2013 r.
Od 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0%. W KRUS waloryzacja obejmie około 1,3 mln świadczeń.
07 03 2013

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2013 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1200 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
07 03 2013

Nabór do gimnazjum
Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014.
Szkoła zapewnia:
01 03 2013

Masz pomysł na biznes internetowy - sięgnij po dotację
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.
21 02 2013

NIE dla czadu!
19 02 2013

Stop bierności - postaw na aktywność
Stop bierności - postaw na aktywność - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11 02 2013

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW
"Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego"
23 01 2013

Zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubań zaprasza na zebrania wiejskie:
04 01 2013

Zaproszenia na zebranie wiejskie
WÓJT GMINY LUBAŃ ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW KOŚCIELNIKA W DNIU 20.12.2012 R. O GODZ. 16:30
NA ZEBRANIE WIEJSKIE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
13 12 2012

Sylwester w Radostowie
Sylwester w Radostowie
07 12 2012

Bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych!
LOKALNY INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LUBANIU
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
29 11 2012

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:
16 11 2012

Konkurs plastyczny „Rysuję PROW 2007-2013”
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje I edycję konkursu plastycznego, którego celem jest promocja działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
13 09 2012

Msza Święta - Henryków Lubański
Msza Święta dziękczynna za plony w Kościele Parafialnym w Henrykowie Lubańskim
13 09 2012

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki
są BEZPŁATNE.
30 08 2012

Jarmark Henrykowski
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego organizuje imprezę plenerową Dzień Placka.
23 08 2012

Ostrzeżenie pogodowe
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 08:00 dnia 03.08.2012 do godz. 00:00 dnia 04.08.2012
Obszar: Rejon hydrologiczny III (dolnośląskie, opolskie, lubuskie, śląskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu i burzami możliwe są Lokalne gwałtowne wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, Lokalnie, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich mogą zostać przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
03 08 2012


Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Pisarzowicach
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubaniu we współpracy z Gminą Lubań zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubań (przedsiębiorców, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe itd.) do udziału w konsultacjach indywidualnych w ramach Mobilnego Punktu Informacji.
23 07 2012

Nowe rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
27 lipca 2012 r., tj. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U z 12 lipca 2012 r. poz. 804, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie MRiRW z 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
23 07 2012

Bezplatne porady prawne
Starosta Lubański informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru zakładu IMKA Sp. z o.o. oraz powodzi na terenie gminy Olszyna i Lubań
19 07 2012

Konkurs na „Najładniejszą zagrodę wiejską w Gminie Lubań”
Wójt Gminy Lubań informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubań z dnia 23 maja 2012 r., w roku bieżącym zorganizowany będzie konkurs pn. „Najładniejszą zagrodę wiejską (nieruchomość, gospodarstwo rolne) w Gminie Lubań” w 2012 r.
21 06 2012

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBAŃ 2012
Dnia 1 lipca 2012 roku o godz. 11,00 na boisku w Radostowie Średnim zostanie rozegrany turniej o Puchar Wójta Gminy Lubań.
Zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków piłki nożnej do gorącego kibicowania. Zapewniamy dobrą zabawę.
19 06 2012


Cykliczne spotkania czasowo odwołane
Od dnia 18.06.2012 r. do 14.09.2012 r. cykliczne spotkania wójta z radnymi i sołtysami są ODWOŁANE.
18 06 2012


Porady prawne dla rolników
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich rolników, uruchomił bezpłatną pomoc prawną
więcej...
22 05 2012


ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE
Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Kościelniki Dolne zapraszają mieszkańców Kościelniaków Dolnych na zebranie wiejski, które odbędzie się w dniu 24.05.2012 roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku.
18 05 2012

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu dla hodowców zwierząt gospodarskich

Więcej
14 05 2012


Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
Wójt Gminy Lubań ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku,
Szkoły Podstawowej w Radostowie Średnim,
Szkoły Podstawowej w Radogoszczy,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach,
Gimnazjum Publicznego im. A. Fredry w Pisarzowicach
14 05 2012

Pomoc dla producentów rolnych
Informacja Wojewody Dolnośląskiego o pomocy dla producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
10 05 2012

Bezplatna mammografia w powiecie lubańskim
Między 23 a 25 maja można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat lubański. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.
08 05 2012

ZAPROSZENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE W MŚCISZOWIE
Sołtys i Rada Sołecka Mściszowa zaprasza Mieszkańców Sołectwa Mściszów na zebranie wiejskie w dniu 11.05.2012 r. o godz. 18,00 w świetlicy wiejskiej Mściszowie.
W trakcie zebrania omawiany będzie projekt Odnowy Wsi oraz będą omawiane sprawy bieżące.
07 05 2012


Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Radogoszczy
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubaniu we współpracy
z Gminą Lubań zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubań (przedsiębiorców, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe itd.) do udziału w konsultacjach indywidualnych w ramach Mobilnego Punktu Informacji.
07 05 2012

Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Pisarzowicach
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubaniu we współpracy
z Gminą Lubań zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubań (przedsiębiorców, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe itd.) do udziału w konsultacjach indywidualnych w ramach Mobilnego Punktu Informacji.

07 05 2012

II GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu zaprasza do wzięcia udziału w
II GMINNYM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH ,
który odbędzie się 5 czerwca 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy, godz. 10.00.
27 04 2012

Konkurs Plastyczny
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu ogłasza Konkurs Plastyczny „JANUSZ KORCZAK OCZAMI DZIECI”
24 04 2012

Komunikat dla rolników
W związku z pojawiającymi się sygnałami od rolników Gminy Lubań w sprawie wymarznięcia roślin ozimych i rzepaku, prosimy wszystkich poszkodowanych o zgłaszanie powstałych szkód celem wyszcowania strat , które spowodowane zostały ujemnymi skutkami przezimowania, do Urzędu Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18.
17 04 2012

Warsztaty decoupage
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza młodzież i osoby dorosłe na Warsztaty DECOUPAGE
17 04 2012

Konsultacje w powiatowym urzędzie pracy
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż przedstawiciel Urzędu Skarbowego cyklicznie uczestniczy w bezpłatnych konsultacjach organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu dla osób zainteresowanych przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej.
17 04 2012

Spotkanie z europosłanką
W dniu 21 kwietnia 2012 roku o godzinie 11.00 w Gimnazjum Publicznym im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach odbędzie się otwarte dla wszystkich chętnych spotkanie z Panią Lidia Geringer de Oedenberg Posłem do Parlamentu Europejskiego.
12 04 2012

Statystyczne badania rolnicze
Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
02 04 2012

Dyskusyjny Klub Książki
Gminna Biblioteka Publiczna w Radogoszczy zaprasza wszystkie chętne dzieci do udziału w Dyskusyjnym Klubie Książki
02 04 2012

Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Nawojowie Śląskim
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubaniu we współpracy z Sołectwem Nawojów Śląski (Gmina Lubań) zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców (przedsiębiorców, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe itd.) do udziału konsultacjach indywidualnych w ramach Mobilnego Punktu Informacji.
28 03 2012

3 DNI - 3 KRAJE - 3 WĘDRÓWKI
Oddział Łużyckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu w imieniu Komitetu Organizacyjnego XII Międzynarodowego Rajdu Pieszego IVV zaprasza do udziału w imprezie.

Więcej
23 03 2012


Otwarty konkurs ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
01 03 2012

Atrakcyjne działki
Wójt Gminy Lubań informuje, że zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż 11 atrakcyjnych działek pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni od 0,12 ha do 0,14 ha.
17 02 2012

Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości
Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubań
dotycząca znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
16 02 2012

POMÓŻMY EWIE
W związku z prośbą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o pomoc 15-letniej Ewie Kieryk, uczennicy Gimnazjum w Bierutowie, która 5 stycznia 2012 r. w drodze do szkoły straciła pod kołami ruszającego pociągu towarowego jedną nogę,
13 02 2012

Zebranie wiejskie w Radostowie
Sołtys i Rada Sołecka Radostowa Górnego zaprasza na zebranie informacyjne w sprawie planów budowy farm wiatrowych na terenie Radostowa w dniu 07.02.2012 r. o godz. 18,00 w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim.
ZAPRASZAMY
31 01 2012


Bezpłatne szkolenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
24 01 2012

Bezpłatne szkolenie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- PARTNERSTWO IZERSKIE
zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
24 01 2012

Zrob to z nami, oddaj krew pod Basztą Bracką
Zrób to z nami, oddaj krew pod Basztą Bracką do 9:00 do 13:00 w dniach:
9,10,13,14 lutego
8,9,12,13 marca
12,13,16,17 kwietnia
10,11,14,15 maja
14,15,18,19 czerwca

Serdecznie zapraszamy!
www.rckik.walbrzych.pl
17 01 2012


Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.
10 01 2012

Zebranie w sprawie biblioteki w Radostowie
Dnia 18.01.2012 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Radostwie Średnim odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Radostowa w sprawie ustalenia lokalizacji nowej biblioteki wiejskiej.
10 01 2012

Atrakcyjne działki do sprzedania
Wójt Gminy Lubań informuje, że Gmina Lubań posiada do sprzedaży 11 atrakcyjnych działek pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni od 0,12 ha do 0,14 ha.
04 01 2012

Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku
Wójt Gminy Lubań informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
03 01 2012

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznychRozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.
20 12 2011

Uwierz w siebie – zostań bizneswoman
W związku z przystąpieniem Powiatu Lubańskiego do projektu pn. „Uwierz w siebie – zostań bizneswoman”, skierowanym dla kobiet chcących założyć własną działalność - Starosta Lubański zaprasza wszystkie kobiety z terenu powiatu lubańskiego zainteresowane w/w projektem na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się:
09 12 2011

INFORMACJA
Niniejszym informuję, że w dniu 14 grudnia 2011 roku o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim odbędzie się spotkanie z udziałem sołtysów, rad sołeckich i radnych Rady Gminy Lubań oraz inwestora i przedstawicieli „Akademii wiatru” w sprawie budowy elektrowni wiatrowych.
07 12 2011

"Masz pomysł?" PIFE wskazujemy kierunek działania
Masz pomysł na własną firmę, chcesz rozpocząć działalność gospodarczą lub ruszyć z nowym projektem, ale nie wiesz, jak zacząć? To dla Ciebie działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich!
22 11 2011

Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 w Radogoszczy
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubaniu we współpracy z Gminą Lubań zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubań (przedsiębiorców, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe itd.) do udziału konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacji.
17 11 2011

Zebranie wiejskie w Nawojowie Łużyckim
Sołtys wraz z radą Sołecką Sołectwa Nawojów Łużycki zapraszają mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 18 listopada 2011 roku o godz. 17,00 w świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim.
10 11 2011

ZEBRANIE WIEJSKIE W RADOGOSZCZY
Dnia 03.11.2011 roku o godz. 18,00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Radogoszcz, na którym to będą poruszane bieżące problemy mieszkańców sołectwa.

ZAPRASZAMY
26 10 2011


Rolnictwo ekologiczne jako pomysł na przyszłość dla obszarów wiejskich
polsko-niemiecka konferencja „Rolnictwo ekologiczne jako pomysł na przyszłość dla obszarów wiejskich” w dn. 25 października 2011 r. w „Dworze Czarne” w Jeleniej Górze
13 10 2011

Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lubaniu we współpracy z Gminą Lubań zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubań (przedsiębiorców, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe itd.) do udziału konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacji.
05 10 2011

Bezpłatna mammografia w Lubaniu
Od 4 do 6 października w mammobusie, który stanie na Rynku Miasta można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.
03 10 2011

Konkurs na Najlepszego Sołtysa
Organizatorem konkursu jest tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”.
24 09 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z brakiem ofert dotyczących zakupu 2 kamer cyfrowych na potrzeby szkoleń w ramach projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Gmina Lubań ponownie zaprasza do składania ofert dotyczących powyższego zakresu rzeczowego zamówienia.
13 09 2011

Dzień placka
Stowarzyszenie rozwoju Henrykowa Lubańskiego zaprasza na dzień placka
09 09 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu 2 kamer cyfrowych na potrzeby szkoleń w ramach projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
02 09 2011

Stypendium dla uczniów
UWAGA RODZICE Wójt Gminy Lubań informuje: że wzorem lat ubiegłych, przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubań, na rok szkolny 2011/2012.
26 08 2011

Regionalny Konkurs Grantowy
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
18 08 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań,
12 08 2011

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Zarządzanie projektem, realizowanego w ramach projektu pt. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości – warsztaty projektowe z graffiti i recycling art w Gminie Lubań”
10 08 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na usługę cateringu w ramach projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”,
01 08 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie spotkania dziennikarskiego z uczestnikami projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań,
01 08 2011

Oferta Pracy w Urzędzie Miejskim w Leśniej
BURMISTRZ LEŚNEJ ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Leśnej, 59-820 Leśna, ul. Rynek 19 w pełnym wymiarze czasu pracy.
26 07 2011

DOTACJA 70% NA ZAKUP ZESTAWÓW SOLARNYCH
URZĄD GMINY LUBAŃ ORGANIZUJE SPOTKANIE Z ZAINTERESOWANYMI MIESZKAŃCAMI GMINY LUBAŃ DOTACJĄ DO 70% NA ZAKUP ZESTAWÓW SOLARNYCH
20 07 2011

INFORMACJA
W związku z realizacją przez Gminę Lubań inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych i Kościelniku” przedłużamy termin na zgłaszanie ewentualnych uwag mieszkańców tych miejscowości dotyczących przywrócenia terenu po przejściu siecią wodociągową do stanu pierwotnego.
20 07 2011

Zapraszamy do udziału w projekcie
Gmina Lubań serdecznie zaprasza swoich mieszkańców do udziału w projekcie pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań"
18 07 2011

ZEBRANIA WIEJSKIE NA TERENIE GMINY LUBAŃ
Informuję, iż na terenie Gminy Lubań w niżej podanych terminach będą odbywać się zebrania wiejskie, na których zostaną wybrani członkowie Rady Sołeckiej:
08 07 2011

SPRAWA DLA MŁODEGO REPORTERA Z GMINY LUBAŃ - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
głaszamy rekrutację uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań” według kolejności zgłoszeń do dnia 31 lipca 2011 r. Liczba uczestników: 20 osób.
07 07 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane opracowaniem wzoru i wykonaniem druku naklejki na kupowany sprzęt i materiały szkoleniowe do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”,
06 07 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane opracowaniem projektu i wykonaniem druku plakatu informującego o rozpoczęciu realizacji projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”,
06 07 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane przeprowadzeniem rekrutacji uczestników do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”,
06 07 2011

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA WIEJSKIE NA TERENIE GMINY LUBAŃ
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Kościelnika na zebranie wiejskie,
które odbędzie się dania 01.07.2011 roku o godz. 18,00 w Szkole Podstawowej
w Kościelniku.
30 06 2011

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań 02 lipiec 2011 rok
Tegorocznym organizatorem Turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań jest LZS Radogoszcz. W związku z tym rozgrywki odbędą się na boisku w Radogoszczy.
28 06 2011

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Zarządzanie projektem, realizowanego w ramach projektu pt. „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”.
27 06 2011

Urząd podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów
Urząd Gminy Lubań informuje, iż została podpisana umowa z Krajowym Rejestrem Długów, umożliwiająca dopisywanie informacji o niespłaconych należnościach swoich dłużników, co służyć ma skutecznej mobilizacji do spłaty zobowiązań.
21 06 2011

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
10 06 2011

Informacja dotycząca wyborów Sołtysa
Informuję mieszkańców Gminy Lubań, iż do dnia 03.06.2011 r. zostało zarejestrowanych 15 kandydatów na sołtysów w tym:
08 06 2011

Wybory ławników
Niniejszym informuję, iż do dnia 30 czerwca 2011 roku do tutejszego Urzędu Gminy Lubań, pok. Nr 16 można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
07 06 2011

Apel Wójta Gminy Lubań
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubań
Zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
03 06 2011

KONKURS PRZYŚPIEWKI WIEJSKIEJ o Piejącego Koguta
Konkurs przyśpiewki wiejskiej o piejącego koguta - 17 lipca 2011 roku (niedziela) godzina 17:00 podczas VI Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa, na plenerowym koncercie w Henrykowie Lubańskim.
02 06 2011

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ GMINY LUBAŃ
pt.: „POPULARNE POSTACIE BAJKOWE Z KRAJÓW UNI EUROPEJSKIEJ”
02 06 2011

MŁODY UMYSŁ – SZANSĄ NA UDANY BIZNES
Firma Centrum Doradztwa i Szkoleń "Europrojekt" Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp.j. - zaprasza do udziału w projekcie pt. „ Młody umysł – szansą na udany biznes”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
27 05 2011

Wybory Sołtysów na terenie Gminy Lubań
Dnia 19.06.2011 roku w godz. 9:00-14:00 w Sołectwach Gminy Lubań odbędą się wybory sołtysów. Wybory przeprowadzone będą w tych sołectwach, gdzie mieszkańcy zaakceptowali nowe zasady.
23 05 2011

Wyjaśnienie dotyczące wynajmowania świetlic
Wyjaśnienie dotyczące możliwości wynajmowania świetlic, wyremontowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
01 04 2011

Zmiana terminu zebrania wiejskiego
Niniejszym informujemy, iż uległ zmianie termin zebrania wiejskiego mieszkańców Kościelnika i Kościelników Dolnych.
21 03 2011

Zebrania wiejskie
Niniejszym informuję, iż w nadchodzącym tygodniu zaplanowaliśmy zebrania wiejskie w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższym harmonogramem:
18 03 2011

Apel Starosty Lubańskiego
Apel Starosty Lubańskiego
16 03 2011


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Niniejszym informuję, iż przyjmujemy wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań w terminie do 30 czerwca bieżącego roku.
01 03 2011

Wynajem świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach i Radogoszczy
Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla naszych mieszkańców. Tak jak już informowaliśmy wcześniej świetlice wiejskie wyremontowane przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie mogą być wynajmowane na spotkania okolicznościowe rodzin, tj. wesela, komunie, urodziny, itp.
15 02 2011

INFORMACJA O ZMIANIE ZARZĄDCY CMENTARZY KOMUNALNYCH
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 lutego 2011 roku zmienił się Zarządca Cmentarzy Komunalnych Gminy Lubań.
08 02 2011

Wyjaśnienie dotyczące możliwości wynajmowania świetlic, wyremontowanych z udziałem środków, pochodzących z Unii Europejskiej
Szanowni Mieszkańcy, chciałbym Państwu wyjaśnić przyczynę braku możliwości wynajmowania świetlic, wyremontowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
28 01 2011

Zaproszenie do udziału w programie dla mieszkńców gminy
Gmina Lubań zaprasza mieszkańców gminy w wieku od 45 do 64 lat do zgłaszania się do udziału w programie nieodpłatnych zajęć organizowanych w ramach projektu pt. „Inkubator integracji 45+ w Gminie Lubań”
24 01 2011

Nabór na rachmistrzów
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Lubań
09 12 2010

Zaproszenie na jasełka
Rada Rodziców, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach, serdecznie zapraszają na przedstawienie jasełkowe pt. „Dnia jednego o północy”.
30 11 2010

Konkurs modeli redukcyjnych
I Łużycki konkurs plastikowych i kartonowych modeli redukcyjnych o puchar burmistrza miasta Lubań.
27 10 2010

Projekt „Asystent Rodziny”
Niniejszym informujemy, iż Fundacja In Posterum w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żórawinie realizuje projekt, którego jednym z celów jest przygotowanie do wykonywania zawodu asystenta rodziny zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.
07 10 2010

Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego
Wójt Gminy Lubań decyzją nr 1/2010 z dnia 27 września 2010 roku na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) ogłasza alarm przeciwpowodziowy z dniem 27 września 2010 r. od godz 19:00 na terenie Gminy Lubań.
28 09 2010


Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
Ostrzeżenie IMGW we Wrocławiu:
Data i godzina wydania: 27.09.2010 - godz. 13:11
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 112
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 13:11 dnia 27.09.2010 do godz. 13:11 dnia 28.09.2010
27 09 2010

XII Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSK
W dniach 23-26 września 2010 roku w Karpaczu odbędą się Mistrzostwa Świata Karate Shotokan FSK. Udział w mistrzostwach zgłosiły: Anglia, Argentyna, Czechy, Francja, Gruzja, Indie, Irlandia, Kazachstan, Niemcy, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Ukraina i USA.
08 09 2010

Powiatowo-Gminne Dożynki w Siekierczynie
12 września 2010 r. - Powiatowo-Gminne Dożynki w Siekierczynie realizowane w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013
02 09 2010

Dożynki gminne 2010
Dożynki gminne 2010 - Kościelnik, Kościelniki Dolne, Jałowiec 5 września 2010 r.
26 08 2010

Publiczna zbiórka na sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu
Niniejszym informujemy, iż Społeczny Komitet Organizacyjny Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu otrzymał zezwolenie od Starosty Lubańskiego na przeprowadzenie zbiórki publicznej na wskazany cel na terenie powiatu lubańskiego.
24 08 2010

Powszechny Spis Rolny 2010
W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.
12 08 2010

Konkurs Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Konkurs „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
03 08 2010


Konkurs IZERSKIE BOGACTWA, IZERSKIE KLIMATY…
Konkurs IZERSKIE BOGACTWA, IZERSKIE KLIMATY…
03 08 2010


Ocalić od zapomnienia
Zwracam się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie oraz pomoc w zebraniu materiałów obrazujących naszą lokalną historię.
09 03 2010

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych
W dniach od 10.03 do 10.04. 2010r. trwają zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2010/2011. Do oddziałów przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
09 03 2010

Bezpłatny cykl edukacyjny
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na bezpłatny cykl edukacyjny z zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych (stowarzyszeń
i fundacji).
01 03 2010

Małe projekty
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
26 02 2010

Bezpłatne szkolenie - pozyskiwanie środków dla Mikroprzedsiębiorców
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” Miasto i Gmina Lubań realizując projekt LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 rozpoczyna realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach realizacji LSR ogłaszane będą konkursy na poszczególne działania: Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorczości na obszarach wiejskich z udziałem środków unijnych.
25 02 2010

Bezpłatne szkolenie - pozyskiwanie środków dla Rolników
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” i Gmina Lubań realizując projekt LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 rozpoczyna realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach realizacji LSR ogłaszane będą konkursy na poszczególne działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
25 02 2010

Bezpłatne szkolenie - pozyskiwanie środków dla osób prawnych i fizycznych.
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” i Gmina Lubań realizując projekt LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 rozpoczyna realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach realizacji LSR ogłaszane będą konkursy na poszczególne działania: Małe projekty.
25 02 2010

Konkurs „Odnowa i rozwój wsi”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie działające na terenie gmin:
Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Wleń, Zawidów, Zgorzelec.
ogłasza konkurs
15 02 2010

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew
Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na wykonanie wycięcia drzew w pasie drogi nr 134 w Radostowie Średnim gmina Lubań.
02 02 2010

Specjalistyczne targi rolnicze
W dniach 29-31 stycznia 2010 r. w Hali Arena w Poznaniu odbędą się:
XIII Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ i DROBIU oraz Salon Weterynaryjny SAL-WET,
II Krajowe Targi Energii Odnawialnej w Rolnictwie "agroENERGIA".
21 12 2009


Konkurs dla dzieci
Grupa Odnowy Wsi Radostów ogłasza otwarty konkurs dla dzieci.
08 12 2009

Odnowa i rozwój wsi - konkurs
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie ogłasza konkurs
07 12 2009

Powstanie Warszawskie
Mieszkańcy Gminy Lubań ....
28 09 2009


Kontorla gospodarstw metodą FOTO
Spotkanie informacyjne dla beneficjantów ARiMR dotyczące kontroli gospodarstw metodą FOTO
27 08 2009

Uczeń na wsi
Informacja dot. dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu „Uczeń na Wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Gminy Lubań
23 07 2009

Bezpłatne badania mammograficzne ratują zdrowie i życie kobiet
Zanim zacznie pani czytać ten artykuł proszę wyobrazić sobie, że przychodzi do pani dorosła córka z bardzo złą wiadomością. W trakcie rutynowego badania piersi lekarz ginekolog wyczuł spore zgrubienie.
03 07 2009

Informacja o ogłoszeniu przetargu
Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniu 09.06.2009 r. ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 868/2 o pow. 2,9607 ha stanowiącej park zabytkowy zabudowanej budynkiem użytkowym nr 285 (była szkoła podstawowa)- zabytek, o pow. netto 834,70 m2, budynkiem sanitariatów (pow.netto-18,20 m2) i budynkiem gospodarczym (pow.netto 46,10 m2) położonej w Pisarzowicach, gmina Lubań.
19 06 2009

Tanie – atrakcyjne kolonie
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników Zarząd Dolnośląski zaprasza dzieci rolników na kolonie letnie. Koszt 14 dniowego wypoczynku to zaledwie 350 złotych.
16 06 2009

Nowe 7 cudów natury
Zapraszamy do wsparcia społecznej akcji głosowania na 7 nowych cudów natury. Polskim kandydatem do tego miana są Wielkie Jeziora Mazurskie.
12 05 2009

Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
07 05 2009

Pielgrzymka Sołtysów - Zaproszenie
Szanowni Sołtysi i mieszkańcy wsi
W imieniu Księży Marianów, opiekunów Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu oraz Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pragniemy zaprosić Państwa na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich w dniu 30-31 maja 2009 r.
07 05 2009

Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI
30 04 2009

Transgraniczne spacery wiosenne 2008
Zaproszenie do udziału w TRANSGRANICZNYCH SPACERACH WIOSENNYCH 2009 - polsko-niemieckich wycieczkach edukacyjnych do najpiękniejszych, najcenniejszych pod względem przyrodniczym zakątków pogranicza dolnośląskiego.
23 04 2009

Apel o pomoc pogorzelcom
W wyniku pożarku, który wybuchły z nieznanych przyczyn w nocy 9 kwietnia bieżącego roku w Pisarzowicach, poszkodowane zostały trzy rodziny wraz z dziećmi.
12 04 2009

Nowe druki o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Urząd Gminy Lubań informuje, że w dniu 31 marca 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
10 04 2009

Targi kolekcjonoerskie
Łużyckie Centru Rozwoju w Lubaniu jest inicjatorem Targów Kolekcjonerskich organizowanych w każdą III sobotę miesiąca od maja do września 2009 r. w Galerii Łużyckiej w Lubaniu.
12 03 2009

IX Międzynarodowy Rajd Pieszy „3 DNI – 3 KRAJE – 3 WEDRÓWKI”
Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu w imieniu Komitetu Organizacyjnego IX Międzynarodowego Rajdu Pieszego „3 DNI – 3 KRAJE – 3 Wędrówki” zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Lubań do wzięcia udziału w rajdzie, który odbędzie się w dniach od 24 do 26 kwietnia 2009 roku.
02 03 2009

III Mistrzostwa Diecezji Legnickiej dla ministrantów, lektorów i księży w tenisie stołowym
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej i Klub Sportowy „Święci” Radostów organizują III Mistrzostwa Diecezji Legnickiej dla ministrantów, lektorów i księży w tenisie stołowym pod patronatem Biskupa Legnickiego i Wójta Gminy Lubań. Zawody odbędą się 14 lutego 2009 (sobota) w sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza, ul. W. Łokietka 2 w Lubaniu.
03 02 2009

Promocja Dolnego Śląska
Województwo Dolnośląskie, tak jak i inne samorządy, pragnie kreować swój wizerunek w sposób kompleksowy i systematyczny. Jesteśmy świadkami kampanii reklamowych podkreślających atuty konkretnych miejsc jednak często w wypadku miast i regionów brakuje strategii marki.
29 01 2009

Turniej tenisa stołowego
Niniejszym informujemy, iż w środę 28 stycznia 2009 roku o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się turniej tenisa stołowego. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie miejscowe dzieci i młodzież chętne do udziału w turnieju o przybycie w wyznaczonym terminie.
27 01 2009

III Mistrzostwa Diecezji Legnickiej dla ministrantów, lektorów i księży w tenisie stołowym
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej i Klub Sportowy „Święci” Radostów organizują III Mistrzostwa Diecezji Legnickiej dla ministrantów, lektorów i księży w tenisie stołowym pod patronatem Biskupa Legnickiego i Wójta Gminy Lubań. Zawody odbędą się 14 lutego 2009 (sobota) w sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza, ul. W. Łokietka 2 w Lubaniu.
27 01 2009

Ogłoszenie
Na podstawie pisma Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Pieńsk z dnia 13.01.2009r. znak ZP-732-6233/08 Urząd Gminy Lubań informuje, iż w/w Nadleśnictwo prowadzi prace związane z wyznaczeniem lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests) zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich.
23 01 2009

Pożyteczne ferie 2009
Rada Sołecka Radostów Dolni i Średni oraz Rada Sołecka Radostów Górny przy współpracy ze Szkołą Podstawową oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 5 do 15 lat na zajęcia organizowane w ramach programu „Pożyteczne ferie”.
19 01 2009

KOMUNIKAT
Informuję mieszkańców Gminy Lubań, że z dniem 01 stycznia 2009 r. wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 195, poz. 1198).
Znowelizowana ustawa wskazuje terminy, w jakich jesteśmy zobowiązani wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego oraz przyczyny jego unieważnienia.
08 01 2009

Konkurs fotograficzny – „Dolny Śląsk – Sam Zobacz”
Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje otwarty Konkurs Fotograficzny pod nazwą „Dolny Śląsk – Sam Zobacz” w siedmiu kategoriach: wydarzenia i imprezy, sport i turystyka, mieszkańcy, architektura i zabytki, infrastruktura i rozwój, przyroda, współpraca.
24 11 2008

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu z dnia 30 października 2008 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu informuje, że od lipca br. na terenie Republiki Czeskiej wystąpił wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.
06 11 2008

Drzwi Otwarte OTPS SG
"Drzwi Otwarte OTPS SG" są przedsięwzięciem skierowanym do wszystkich miłośników i właścicieli czworonogów, zwłaszcza tych, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem posłuszeństwa od swoich podopiecznych.
06 11 2008

Uczeń na wsi
Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków w ramach realizacji w gminie Lubań programu "Uczeń na wsi"
18 09 2008

Uczeń na wsi
Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków w ramach realizacji w gminie Lubań programu "Uczeń na wsi".
18 09 2008


Konkurs na stanowisko KIEROWCA AUTOBUSU
Ogłoszenie o konkursie
18 08 2008


Transgraniczne spacery
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” we współpracy z Christlich-Soziales Bidlungswerk Sachsen e.V. w Miltitz (Niemcy), Lubańskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Agenda 21“, Nadleśnictwem Bolesławiec, Nadleśnictwem Pieńsk, Nadleśnictwem Szklarska Poręba, Nadleśnictwem Świeradów,
08 08 2008

Odjazdowe przedszkole
W związku z realizacją projektu: „Odjazdowe przedszkole! - kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną na obszarach Dolnego Śląska o niskiej liczbie ośrodków przedszkolnych”, Fundacja Edukacji Europejskiej poszukuje następujących pracowników:
04 08 2008

Farmer
Zostań korespondentem farmer.pl
01 08 2008


Zarządzenie Starosty Lubańskiego w sprawie usuwania pojazdów
Zarządzenie Starosty Lubańskiego w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi i parkowania usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych, w celu wykorzystania służbowego.
28 07 2008

Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań - 6 lipiec 2008 Kościelnik
Tegorocznym organizatorem Turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubań jest LZS Kościelnik. W związku z tym rozgrywki odbędą się na boisku w Kościelniku.
24 06 2008

Powiatowy Konkurs na Najladniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego
Starostwo Powiatowe w Lubaniu wrac z Powiatowym Biurem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego.
28 04 2008

Dnia 2 oraz 23 maja Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem przez Wójta Gminy Lubań dzień 2 maja i 23 maja 2008 roku są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubań.
28 04 2008


3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki
VIII Międzynarodowy Rajd Pieszy "3 Dni - 3 Kraje - 3 Wędrówki"
18 02 2008


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu
Treść ogłoszenia
07 02 2008


Ogłoszenie - zbiorka padłych sztuk zwierząt
Treść ogłoszenia
07 02 2008


Ogłoszenie - Usuwanie azbestu
Treść ogłoszenia
07 02 2008


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa dolnośląskiego
22 01 2008

Konkurs ofert na kompleksowa obsługę gastronomiczno - piwną imprezy 'Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego"
Konkurs ofert na kompleksowa obsługę gastronomiczno - piwną imprezy 'Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego"
17 01 2008

Konkurs ofert na kompleksowa obsługę imprezy "Ogolnopolskie Imieniny Henryka
Konkurs ofert na kompleksowa obsługę imprezy "Ogolnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lubanskiego" w zakresie urządzeń rekreacyjno - rozrywkowych dla dzieci i dorosłych.
17 01 2008

Konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
http://luban.nowoczesnagmina.pl/?a=1606
11 01 2008


Konkurs na stanowisko: Bibliotekarza - Instruktora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
http://luban.nowoczesnagmina.pl/?c=363
10 01 2008


Skuteczne doradztwo w zakresie dotacji Unii Europejskiej
Skuteczne doradztwo w zakresie dotacji Unii Europejskiej, ulotka
10 01 2008


Program rekultywacji gleb zakwaszonych na Dolnym Śląsku w latach 2007-2008
Dolnośląska izba rolnicza informuje, iż rozpoczęła nabór wniosków do "Programu rekultywacji gleb zakwaszonych na Dolnym Śląsku w latach 2007-2008", który jest kontynuacją "Programu wapniowania gleb na Dolnym Śląsku w latach 2006-2007".
12 11 2007

Sprzedaż samochodu dostawczego Daewoo Lublin 3322
Przetarg ustny na sprzedaż samochodu dostawczego marki Daewoo typu Lublin 3322
26 10 2007


Obwieszczenie
Obowieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach- Modernizacja stacji paliw PKN Orlen S.A. Lubań- Jałowiec 49
19 10 2007


Bal sylwestrowy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na bal sylwestrowy.
18 10 2007

Ogłoszenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
Ogłoszenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
01 10 2007


Regionalny Ośrodek EFS
Regionalny Ośrodek EFS to projekt realizowany przez Fundację „Merkury”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
01 10 2007

Rownać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 tyś. mieszkańców.
11 09 2007

Obwieszczenie - Modernizacja stacji paliw firmy PKN ORLEN S.A.
Obwieszczenie z dnia 31.08.2007- Modernizacja stacji paliw firmy PKN ORLEN S.A. Lubań-Jałowiec 49
03 09 2007


Ptasia grypa
Na podstawie informacji Komisji Europejskiej o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Republiki Czeskiej, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii we Wrocławiu wprowadził na wszystkich przejściach granicznych województwa dolnośląskiego zakaz transportu żywego drobiu aż do odwołania.
22 06 2007


Wybory ławników
Niniejszym Informujemy, iż na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) można do dnia 30 czerwca 2007 roku zgłaszać kandydatów na ławników.
31 05 2007

Konkurs na stanowisko Bibliotekarza – Instruktora Kultury
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogłasza konkurs na stanowisko:
Bibliotekarza – Instruktora Kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu do Biblioteki Komunalnej w Radogoszczy i w Radostowie.
24 05 2007

DOFINANSOWANIE DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Niniejszym informujemy, iż z dniem 14 marca 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, która wprowadziła w życie przepisy umożliwiające producentom rolnym ubieganie się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
10 05 2007

ZAKAZ WCHODZENIA DO LASÓW
Niniejszym informujemy, iż Nadleśnictwo Pieńsk z uwagi na katastrofalne zagrożenie pożarowe wprowadziło z dniem 8 maja 2007 roku okresowy zakaz wstępu do lasu. W Gminie Lubań dotyczy to miejscowości : Pisarzowice, Henryków Lubański oraz Nawojów Łużycki.
09 05 2007


Informacja na temat ukąszenia przez żmiję
Ulotka informacyjna
09 05 2007


Konkurs na stanowiska dyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjum
Wójt Gminy Lubań OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:
Szkoły Podstawowej w Kościelniku
Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
Szkoły Podstawowej w Radogoszczy
Szkoły Podstawowej w Radostowie Średnim
Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach
09 05 2007

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy I etap budowa sieci wodociagowej w nawojowie Łużyckim.
05 04 2007

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w zlewni rzeki kwisy-I etap budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim.
05 04 2007

Uwaga SEPSA !
W związku z odnotowywanymi zachorowaniami na meningokokowe zapalenie opon mózgowych na terenie Polski, informujemy jak uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia.
02 04 2007

Nadal obowiązuje zakaz wypalania traw
W okresie wczesnowiosennym możemy zauważyć niestety niczym nie uzasadniony zapał ludzi do wypalania traw i nieużytków rolnych. Działania takie nie znajduje żadnego uzasadnienia ekonomicznego czy też przyrodniczego, wręcz odwrotnie. Wypalanie traw niesie niepowtarzalne straty biologiczne jak i bardzo często ekonomiczne. To marnowanie pieniędzy na niepotrzebne akcje pożarnicze strażaków.
14 03 2007

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA o nazwie „49127 Henryków Lubański” położonej w Henrykowie na działce nr 935/1, Gmina Lubań.
08 03 2007

Wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) informuję mieszkańców Gminy Lubań, iż w następujących terminach odbędą się zebrania na których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i członków rad sołeckich :
19 02 2007

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu obowiązku sporządzenia raportu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy-I etap Budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim.
02 02 2007

Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu
Postanowienie o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- I etap-budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim, Gmina Lubań.
02 02 2007

Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
15 01 2007

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej ...
15 01 2007

Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych
Na dzień 04 lutego 2007r Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb. Lokal wyborczy został ustalony w siedzibie Urzędu Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18.
12 01 2007

Zawiadomienie o wydaniu decyzji
Zawiadomienie o wydaniu dezycji Wójta Gminy Lubań o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap - budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim i Radogoszczy, Gmina Lubań.
12 12 2006

Konkurs na stanowisko: ds. księgowo - organizacyjno - administracyjnych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Wójt Gminy Lubań ogłasza nabór na stanowisko: ds. księgowo - organizacyjno – administracyjnych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
04 12 2006

Zawiadomienie dotyczące uzgodnień środowiskowych uwarunkowań
Zawiadomienie dotyczące uzgodnień środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy- I etap-budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim i Radogoszczy, Gmina Lubań.
22 11 2006

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu raportu - wodociąg Nawojów Śląski, Łużycki i Radogoszczy
31 10 2006

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii
Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na odowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy-I etap Nawojów Śląski.
13 10 2006

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Uorządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Rzeki Kwisy-I etap Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radogoszcz.
13 10 2006

Nieodpłatna utylizacja sprzętu elektrycznego dla mieszkańców Gminy Lubań.
Wójt Gminy Lubań informuje, iż Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu rozpoczął zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we wszystkich grupach i rodzajach, pochodzącego z gospodarstw domowych.
02 10 2006

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Stacja demontażu pojazdów mechanicznych Radogoszcz 42.
25 07 2006

Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o uzupełnienie przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji - stacja demontażu pojazdów mechanicznych w Radogoszczy.
14 06 2006

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę I etap - budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym.
14 06 2006

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu dla budynków mieszkalnych położonych na gruntach AWRSP w Nawojowie Śląskim.
08 06 2006

Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nienałożeniu raportu - wodociąg Radostów Dolny, Średni i Górny.
26 05 2006

Zawiadomienie o wczczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie - Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę - I etap - budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym.
18 05 2006

Obwieszczenie
Obwieszczenie z dnia 17.05.2006 r. Wójta Gminy Lubań o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody oraz wodociągu dla budynków mieszkalnych położonych na gruntach AWRSP, w miejscowości Nawojów Śląski
17 05 2006

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 4 maja 2006 r. o nie nakładaniu na firmę PROCART - inż. Krzysztof Wroński, al. Wiśniowa 55a, 53-126 Wrocław obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody oraz wodociągu dla budynków mieszkalnych położonych na gruntach AWRSP, w miejscowości Nawojow Śląski, gmina Lubań.
04 05 2006

Zawiadomienie o wczczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowia stacji uzdatniania wody oraz wodociągu dla budynków mieszkalnych położonych na gruntach AWRSP, w miejscowości Nawojów Śląski, gmina Lubań.
21 04 2006

Euroregionalna Sieć Kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży metalowej, drzewnej i tworzyw sztucznych
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Nowe Szanse dla Transgranicznego Rynku Pracy i Gospodarki Euroregionu Nysa" zaprasza właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw do udziału w realizacji projektu.
27 02 2006

Informacja o sprzedaży nieruchomości
Wójt Gminy Lubań informuje, że posiada do sprzedaży działkę o powierzchni ok 3,0ha. Nieruchomość położona w środkowej części wsi Pisarzowice zabudowana jest pałacem wpisanym do rejestru zabytków - obecnie szkoła podstawowa
06 01 2006

 AKTUALNOŚCI

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze