biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1311481

 

 

Aktualności    Ogłoszenia    Przetargi    Obwieszczenia          

Z życia Rady Gminy


Znajdź...

 

Radni obradowali
W dniu 8 lutego 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Lubań.
22 02 2018

Uchwalono budżet na 2018 rok
W sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 r. ostatnia sesja Rady Gminy Lubań w 2017 roku. Była ona niezwykle pracowita, bowiem głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu na 2018 rok. Przygotowany i przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu otrzymał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

09 01 2018

Listopadowa Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 30 listopada 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Lubań.
08 12 2017

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 27 października 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Lubań.
07 11 2017

Sesja absolutoryjna
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań 2 czerwca br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Lubań poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2016 oraz absolutorium dla Wójta Zbigniewa Hercunia.
08 06 2017

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 30 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań.
10 04 2017

XXI Sesja Rady Gminy Lubań.
W dniu 3 lutego 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Lubań.
05 04 2017

Ostatnia sesja w roku 2016
Głównym punktem ostatniej sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku było uchwalenie budżetu na 2017 rok. Budżet zawiera realizację szeregu zadań inwestycyjnych oraz tzw. stałe, takich jak utrzymanie szkół, administracji itp.
05 01 2017

Kolejna sesja za nami
W dniu 13 października 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Lubań.

27 10 2016

Powakacyjna sesja Rady Gminy Lubań
Po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej w dniu 9 września 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubań. W porządku obrad ujęto kilka istotnych uchwał. W pierwszej kolejności radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Lubań oraz Przewodniczącej Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
15 09 2016

XII Sesja Rady Gminy Lubań.
W dniu 2 lutego 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się XII Sesja Rady Gminy Lubań.
11 02 2016

Kolejna sesja za zami
W dniu 25 września 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Lubań.
30 09 2015

Nadzwyczajna Sesja Radnych Gminy Lubań
W dniu 20 lipca 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubań. Celem nadrzędnym wskazanej sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2015.
21 07 2015

Radni udzielili absolutorium
W dniu 24 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań odbyła się VI Sesja Rady Gminy Lubań. Głównym punktem sesji było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań, które oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni.
01 07 2015

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 19 maja 20015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubaniu odbyła się V sesja Rady Gminy Lubań . W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto 29 uchwał.
26 05 2015

Święto samorządu
25 lat temu- 8 marca Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, tym samy tworząc jednostki samorządowe. Tę wyjątkową datę Radni Gminy Lubań uczcili podczas sesji zwołanej na dzień 9 marca.
13 03 2015

III sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 4 lutego 20015 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim odbyła się III sesja Rady Gminy Lubań . W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto siedem uchwał.
06 02 2015

Uchwalono budżet na 2015 rok
Podczas ostatniej sesji w 2014 roku głównym punktem posiedzenia było uchwalenie budżetu na 2015 rok. Projekt budżetu przedłożony przez Wójta Gminy Lubań uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni gminy, podczas posiedzeń stałych komisji które odbyły się w dniach 17-22 grudnia nie wnieśli żadnych uwag do budżetu.
07 01 2015

Radni nowej kadencji zaczynają prace
27 listopada o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Gminy w Lubań, wyłoniona w wyborach 16 listopada br. Zgodnie z przepisami, sesję poprowadziła najstarsza wiekiem radna p. Wierzbicka Agnieszka do czasu wyboru przewodniczącego rady, która witając wszystkich przybyłych przystąpiła do stwierdzenia prawomocności obrad i zaprezentowania zaplanowanego porządku obrad.
18 12 2014

Koniec roku z budżetem
Prace nad budżetem kolejnych dwunastu miesięcy trwały do ostatniej chwili. Głównie temu tematowi była poświęcona ostatnia sesja 2011 roku.
11 02 2012

Kolejna sesja za nami
W dniu 29 września bieżącego roku już po raz XIII obradowali radni gminy Lubań. W porządek obrad przewidywał uchwalenia 18 uchwał oraz przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
04 11 2011

Pół roku za nami
Minęło sześć miesięcy pracy radnych Rady Gminy Lubań. We wskazanym okresie pracami rady kierował Przewodniczący – Kazimierz Cwynar. Dotychczas nie wybrano jeszcze Wiceprzewodniczącego rady gminy. W międzyczasie uzupełniono skład rady o radną Teresę Trefler. W stosunku do lat poprzednich sesje rady gminy odbywają się w godzinach popołudniowych, aby umożliwić zainteresowanym mieszkańcom bezpośredni udział w obradach. Ponadto jako jedni z pierwszych w powiecie lubańskim transmitujemy obrady na żywo w internecie. Stąd też na bieżąco można śledzić pracę radnych.
19 05 2011

Intensywnie kończą kadencję
Jedną z ostatnich już sesji obecnej kadencji była sesja Rady Gminy Lubań, która odbyła się w dniu 29 września bieżącego roku. Przewodniczący rady – Jacek Jaworski w porządku obrad przewidziano m.in. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz podjęcie 13 uchwał.
18 10 2010

Przed wakacyjna sesja
Pod koniec czerwca bieżącego roku odbyła się sesja Rady Gminy Lubań. W przedłożonym radnym porządku obrad ujęto trzy uchwały oraz rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lubań
20 07 2010

Ostatni raz
Po raz ostatni radni Gminy Lubań, obecnej kadencji, rozpatrywali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz udzielali absolutorium Wójtowi Gminy Lubań. W tym celu 30 kwietnia bieżącego roku odbyła się sesja rady gminy.
11 05 2010

Sprawozdawcza sesja
XXXIV sesja Rady Gminy Lubań miała charakter sprawozdawczy – podsumowujący poprzedni rok. Relację z działalności przedłożyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Pani Justyna Antoszewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Ewa Figurska oraz Pani Maria Kessel – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
29 03 2010

Radni o bezpieczeństwie publicznym w gminie
Pierwsza sesja Rady Gminy Lubań poświecona była bezpieczeństwu publicznemu w gminie. Z tej okazji w obradach uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu – Roman Mroczkowski i Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu – Norbert Kurenda.
11 02 2010

Komisja o sporcie
W dniu 1 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubań z udziałem przedstawicieli dwóch Ludowych Zespołów Sportowych. Do spotkania doszło na wniosek i inicjatywy Prezesów klubu.
11 02 2010

Kolejny rok za nami
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem chciałbym podsumować rok ubiegły. W zakresie działalności Rady Gminy Lubań na wstępie posłużę się danymi liczbowymi.
27 01 2010

Koniec 2009 roku
Ostatnia sesja Rady Gminy Lubań w 2009 roku odbyła się w dniu 30 grudnia. Obradom przewodniczył Jacek Jaworski. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał.
20 01 2010

Podejmowali decyzje…
Po miesięcznej przerwie radni Rady Gminy Lubań spotkali się po raz kolejny na sesji w celu uchwalenia kilkunastu istotnych uchwał dla gminy.
11 12 2009

Znane są już stawki podatkowe
Na dzień 29 października bieżącego roku Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Jaworski zwołał sesję Rady Gminy Lubań, której głównym celem było ustalenie stawek podatków.
19 11 2009

Pracowita sesja
25 września 2009 roku odbyła się sesja Rady Gminy Lubań, podczas której zajęto się bardzo istotnymi sprawami dla mieszkańców gminy jak również całego powiatu lubańskiego.
12 10 2009

Wakacje nie dla radnych
Pomimo okresu wakacji sprzyjającego odpoczynkowi niestety Radni Rady Gminy Lubań pracowali. Na dzień 14 sierpnia bieżącego roku zwołana została sesja rady gminy poprzedzona posiedzeniami wszystkich stałych komisji.
12 10 2009

Kolejna sesja za nami
Czerwcowa sesja Rady Gminy Lubań była ostatnią sesją przed okresem wakacyjnym. W porządku obrad znalazły się jedynie uchwały tzw. „porządkowe”. Pierwsza z nich dotyczyła zmian budżetu i w budżecie Gminy Lubań.
02 07 2009

Radni obradowali już po raz 25
W obecnej kadencji Rady Gminy Lubań radni w dniu 29 maja 2009 roku obradowali już po raz dwudziesty piąty. Głównym tematem sesji było wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Lubań do realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
16 06 2009

Udzielono absolutorium
Dzień 30 kwietnia 2009 roku był bardzo ważnym dniem dla Wójta Gminy Lubań. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym jest to ostatni dzień na rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły i ewentualnego udzielenia absolutorium wójtowi gminy przez radnych Rady Gminy Lubań.
16 06 2009

Uchwalono budżet
Podczas ostatniej sesji w roku 2008 Rada Gminy Lubań uchwaliła budżet na 2009 rok. Na przyszły rok oszacowano dochody na poziomie 15.606.529 złotych, a wydatki zaplanowano na kwotę 18.510.339 złotych.
08 01 2009

Pracowita sesja
W dniu 30 grudnia 2008 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubań w roku. Była to sesja bardzo pracowita dla radnych, którym przedłożono do rozpatrzenia aż 18 projektów uchwał.
07 01 2009

Obrady Rady Gminy Lubań
W dniu 3 grudnia 2008 roku odbyła się XX Sesja Rady Gminy Lubań. Podstawowym punktem posiedzenia było przedłożenie oraz omówienie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lubań.
10 12 2008

Stawki i opłaty lokalne w Gminie Lubań na rok 2009 – uchwalone
Głównymi punktami sesji Rady Gminy Lubań zwołanej na dzień 30 października było uchwalenie stawek i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2009.
07 11 2008

Radni pracują na wakacjach
Pomimo okresu wakacyjnego radni Gminy Lubań pracują. 13 sierpnia bieżącego roku spotkali się podczas XVII sesji Rady Gminy Lubań.
22 08 2008

Radni zdecydowali o otworzeniu oddziału przedszkolnego
W dniu 26 czerwca bieżącego roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Lubań. Głównym punktem posiedzenia była sprawa otworzenia oddziału przedszkolnego na terenie gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli miejskich oraz przeprowadzając ankietę wśród rodziców dzieci w wieku od 3 do 5 lat stwierdzono, iż zasadnym jest otworzenia oddziału przedszkolnego w miejscowości Pisarzowice. Po przeanalizowaniu zasobów lokalowych, finansowych i ludzkich stwierdzono, iż jedyną lokalizacja oddziału przedszkolnego może być Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.
27 06 2008

Udzielono absolutorium
W dniu 24 kwietnia 2008 roku odbyła się XV Sesja Rady Gminy Lubań. Wiodącym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2007 i ewentualne udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubań.
09 05 2008

XIV Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 29 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyła się XIV sesja Rady Gminy Lubań. Podczas sesji wysłuchano sprawozdania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Pani Justyny Antoszewskiej z działalności ośrodka w roku ubiegłym oraz planach na rok bieżący.
13 03 2008

Ostania sesja w roku 2007
28 grudnia 2007 roku o godz. 9.00 rozpoczęła się XIII sesja Rady Gminy Lubań , a tym samym ostatnia sesja w 2007 roku. W związku z tym była to sesja nie typowa.
04 01 2008

Uchwalono budżet Gminy Lubań na 2008 rok
W dniu 28 grudnia 2007 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Lubań. Jednym z głównych jej punktów było uchwalenie budżetu Gminy Lubań na 2008 rok.
04 01 2008

Uchwalono podatki lokalne na rok 2008
Rada Gminy Lubań na posiedzeniu w dniu 31 października 2007 roku uchwaliła podatki lokalne. Przede wszystkim obniżyła średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lubań z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50 zł za 1 q żyta.
12 11 2007

X Sesja Rady Gminy Lubań

W dniu 28 września 2007 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyła się X sesja Rady Gminy Lubań. Priorytetowym punktem sesji była informacja Wójta Gminy Lubań o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku, która radni zaopiniowali pozytywnie.
09 10 2007

Komisja Oświaty Rady Gminy Lubań spotkała się z dyrektorami szkół
6 września bieżącego roku odbyło się posiedzenie komisji oświaty Rady Gminy Lubań z udziałem dyrektorów szkół. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych spraw. W pierwszej kolejności omówiono szczegółowo wyniki przeprowadzonych sprawdzianów. Porównano wyniki uczniów szkół gminnych ze średnią wyników województwa. Ponadto dyrektorzy przedstawili strukturę szkół ( liczba uczniów, liczba zatrudnionych nauczycieli oraz ich kwalifikacje).
12 09 2007

IX Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 28 czerwca 2007 roku odbyła się IX Sesja Rady Gminy Lubań. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubań – Jacek Jaworski. W porządku obrad przewidziano 30 projektów uchwał. W większości dotyczyły one rozpoczętej procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
29 06 2007

VIII Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 23 maja 2007 roku odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Lubań. Obrad prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubań – Jacek Jaworski. Pierwszym punktem porządku posiedzenia było ślubowanie radnego, wybranego w wyborach uzupełniających, Pana Jerzego Szpytmy. Kolejnymi punktami były projekty uchwał dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań, zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań oraz w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
28 05 2007

Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Lubań
W dniu 19 kwietnia bieżącego roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy Lubań. Głównym celem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2006 i ewentualnego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubań.
25 04 2007

Kolejna sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 22 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyła się VI sesja Rady Gminy Lubań. Priorytetowym punktem sesji miało być spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy. Niestety z przyczyn od radnych gminy niezależnych do spotkania i dyskusji nie doszło.
30 03 2007

Uchwalono budżet Gminy Lubań na rok 2007
W dniu 1 lutego 2007 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Lubań. Jednym z głównych jej punktów było uchwalenie budżetu Gminy Lubań na rok 2007.
Przygotowany i przedłożony przez Wójta Gminy Lubań projekt budżetu otrzymał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podobnie ocenili go radni.
16 02 2007

Zespół MARYSIEŃKI z Radostowa w Polskim Radiu Wrocław
Zespół MARYSIEŃKI z Radostowa zadebiutował na LIśCIE PRZEBOJóW LUDOWYCH POLSKIEGO RADIA WROCłAW.
05 02 2007

Posiedzenie IV sesji Rady Gminy Lubań
Dnia 29 grudnia 2006 roku odbyło się posiedzenie IV sesji Rady Gminy Lubań, na której to podjęto wiele ważnych uchwał.
W trakcie tej sesji zostało zorganizowane spotkanie opłatkowo – noworoczne, na które to zostali zaproszeni księża z terenu Gminy Lubań, oraz Panie z zespołu folklorystycznego „Marysieńki” dzięki którym mogliśmy obejrzeć wspaniały występ.
02 01 2007

II Sesja Rady Gminy Lubań
W dniu 6 grudnia 2006 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubań odbyła się II Sesja Rady Gminy Lubań V kadencji.
06 12 2006

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Lubań V Kadencji
Dnia 23 listopada 2006r. odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Lubań V Kadencji. Podczas tej sesji Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubań.
27 11 2006

XXXVI Sesja Rady Gminy Lubań
Dnia 26 października 2006r odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Lubań, która kończyła IV kadencję Rady Gminy. Podczas tej sesji Wójt Gminy Lubań wręczył listy gratulacyjne dla wyróżnionych nauczycieli oraz pracownikowi GZEAS-u. Jednocześnie złożył podziękowania wszystkim Radnym za owocną współpracę w trakcie IV kadencji.
30 10 2006

XXXII Sesja Rady Gminy Lubań
Na sesji Rady Gminy Lubań dnia 26 maja bieżącego roku omawiana była gospodarka odpadami oraz problem stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubań.
26 05 2006

XXXI Sesja Rady Gminy Lubań
Na sesji dnia 28 kwietnia bieżącego roku Rada Gminy Lubań przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 i udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Lubań z tego tytułu absolutorium, tzn. aprobaty działań realizowanych przez Wójta i podległe jemu jednostki w roku 2005.
28 04 2006

XXX Sesja Rady Gminy Lubań
Dnia 31 marca 2006 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Lubań, na której omawiano bezpieczeństwo na terenie Gminy Lubań.
31 03 2006

 AKTUALNOŚCI

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze