Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań”.

 W dniu 2 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez  Ludowy Zespół Sportowy „LZS Radostów” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja  Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubań”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu oraz na stronie internetowej www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.
 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań (w godzinach: poniedziałek 8:00 -17:00, wtorek, środa, czwartek 7:15 - 15:15, piątek: 7:00 – 14:00),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań.

  do dnia 11.07.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Oferta dostępna jest pod linkiem :http://bip.ugluban.nv.pl/m,538,oferty-zlozone-w-trybie-pozakonkursowym.html