Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów na zadania związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie dolnośląskim. Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła również Gminę Lubań.

Dnia 24 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyło się uroczyste wręczenie promes Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektów objętych Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń wraz ze Skarbnikiem Elżbietą Siedlecką podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Radostów Górny droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wysokość przyznanej dotacji wynosić będzie 147 000,00 zł.

Planowany zakres robót dotyczy odcinka drogi o długości 700 m zlokalizowanej w miejscowości Radostów Górny i obejmować będzie wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału.

Wybudowana droga z pewnością umożliwi mieszkańcom wsi dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych -  zapewni bezpieczny i wygodny dojazd - wpłynie na lepsze warunki komunikacyjne na terenach wiejskich.