"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2019

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019 - Rozwój działalności gospodarczych Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 Termin naboru wniosków: 28.06.2019-12.07.2019r.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Link do ogłoszeń :

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze/

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie