Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

8 Sierpień 2022 r. /  

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy...

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi or ...

4 Sierpień 2022 r. /  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Konsultacje odbędą się w terminie...

Spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań Spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań

Spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań

3 Sierpień 2022 r. /  

Startujemy z kolejnym spotkaniem, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej w Gminie Lubań. Ideą jego jest omówienie kierunków i zakresu działań na rzecz rozwoju lokalnych zasobów i wzmocnienie roli usług świadczonych w lokalnej społeczności. Temat przewodni to: targowisko gminne oraz...

Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne” Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

1 Sierpień 2022 r. /  

Organizatorem seminarium online jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR i Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć...

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022” Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”

26 Lipiec 2022 r. /  

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”. Konkurs w organizowany jest już po raz czternasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, promowanie wzorców działalności społeczności...

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAŃ APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAŃ

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAŃ

26 Lipiec 2022 r. /  

o niewykorzystywanie wody z sieci wodociągowej do napełniania basenów, podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych, mycia samochodów i innych celów gospodarczych! Nieoszczędne korzystanie z wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci doprowadzić do przerw w dostawie...

Informacja Wójta Gminy Lubań dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy Lubań w dniu 25 lipca 2022 r. Informacja Wójta Gminy Lubań dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy Lubań w dniu 25 lipca 2022 r.

Informacja Wójta Gminy Lubań dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy Lubań w dniu 25 lipca 2022 r.

25 Lipiec 2022 r. /  

 Uwaga! Ze względu na upały, a tym samym wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniach biurowych, uprzejmie informuję, że w dniu 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) skrócony został czas pracy: Urząd Gminy Lubań będzie czynny do godziny 14:00.                                      ...