Dziś rozpoczyna się nabór wniosków do VII edycji Dolnośląskie Małe Granty! Dziś rozpoczyna się nabór wniosków do VII edycji Dolnośląskie Małe Granty!

Dziś rozpoczyna się nabór wniosków do VII edycji Dolnośląskie Małe Granty!

8 Czerwiec 2021 r. /  

Od 8 do 21 czerwca 2021 roku możecie składać pomysły na projekty za wyłącznie pośrednictwem generatora wniosków www.generator.malegranty.pl Ta edycja poświęcona jest w szczególności działaniom ekologicznym ! Minimalna kwota dofinansowania to 1000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000...

Wakacje z WOT Wakacje z WOT

Wakacje z WOT

7 Czerwiec 2021 r. /  

W dniach 3-18 lipca 2021 r. 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej realizować będzie projekt „WAKACJE Z WOT”. Do kontaktów w tej sprawie wyznaczony został mjr. Paweł MADEJ (tel. 783 675...

Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19 Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozo ...

25 Maj 2021 r. /  

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów...

Zarządzenie nr 220 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubań w okręgu wyborczym nr 8. Zarządzenie nr 220 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubań w okręgu wyborczym nr 8.

Zarządzenie nr 220 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniającyc ...

24 Maj 2021 r. /  

Zarządzenie nr 220 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubań w okręgu wyborczym nr...

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą po ...

24 Maj 2021 r. /  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami...

Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19 Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

24 Maj 2021 r. /  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 24.05.2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4.06.2021 r. Procedury kierowania...