Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci  na Rymowankę  o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeńs ...

20 Styczeń 2022 r. /  

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław...

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Lubań Spotkanie dla mieszkańców Gminy Lubań

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Lubań

13 Styczeń 2022 r. /  

Startujemy z kolejnym spotkaniem, tym razem pod hasłem przewodnim:  Gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Lubań. Powyższe spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Lubań w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 13.00  podczas którego omówimy kluczowe zagadnienia...

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

12 Styczeń 2022 r. /  

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej. Będąc zatem płatnikiem podatku VAT i dokonując opłaty składek...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku

4 Styczeń 2022 r. /  

W dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4760/VI/21 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie...