biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

998846

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Wnioski o pozyskanie środków finansowych na kulturę
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego w 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu złożył dwa wnioski o dofinansowanie swojej działalności statutowej.
W ramach zadania Edukacja Kulturalna Dzieci i Młodzieży złożono projekt pn. "Parada Artystów". Wnioskowana kwota dotacji - 41 673,90 zł. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży. W ramach projektu przewidziana jest organizacja tygodniowego pleneru artystycznego, który zakończy się Paradą Artystów. Podczas warsztatów, prowadzonych przez aktorów Teatru Klinika Lalek, dzieci i młodzież będą mieli okazję do rozwinięcia indywidualnych zdolności twórczych oraz wykształci umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków artystycznych.

Drugi projekt pod nazwą "Wesele Wiejskie" został złożony w ramach zadania: Tradycyjne Dziedzictwo Kulturowe. Wnioskowana kwota dotacji - 11 725 zł. Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja i ochrona tradycji kulturowych, integracja społeczności lokalnej poprzez przybliżenie historii obrzędu zaślubin i obyczajów kultywowanych na terenie Dolnego Śląska. W wyniku realizacji projektu planuje się przeprowadzenie konkursu pn. "Wesele Wiejskie", w którym wezmą udział zespoły obrzędowe z terenu Dolnego Śląska - dorośli, młodzież i dzieci. Zakładanym rezultatem realizacji zadania jest podniesienie świadomości wartości sztuki ludowej ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności kultury Dolnego Śląska.

Trzeci wniosek na Wyposażenia Biblioteki Komunalnej Gminy Lubań i jej Filii w Radostowie i w Radogoszczy złożono w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego. Wnioskowana kwota dotacji - 41 091 zł. Projekt przewiduje zakup 172 nowych mebli do bibliotek. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania bibliotek gminnych, stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia zajęć bibliotecznych, podniesienie atrakcyjności bibliotek wśród mieszkańców gminy.
05 06 2008


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze