biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101927

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

„I Ty Zostań Mistrzem Pięknego Czytania”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci do udziału
w konkursie „I Ty zostań mistrzem pięknego czytania”

Cele konkursu:
- zachęta do czytania
- rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa
- przybliżenie literatury dziecięcej
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Termin – 2 czerwiec (wtorek) 2009 r. godz. 14.30
3. Miejsce – świetlica wiejska w Pisarzowicach
4. W konkursie biorą udział uczniowie SP i Gimnazjum w Pisarzowicach- dzieci w wieku
7-15 lat
5. Uczestnicy będą oceniani w 4 kategoriach:
• uczniowie klas 1-2- dzieci w wieku 7-8 lat
• uczniowie klas 3-4- dzieci w wieku 9-10 lat
• uczniowie klas 5-6 – dzieci w wieku 11-12 lat
• uczniowie gimnazjum- młodzież w wieku 13-15 lat
6. Podczas czytania ocenie podlegać będą:
• poprawność
• wyrazistość
• tempo
Za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0-3 punktów
7. W I etapie uczestnicy konkursu czytają wcześniej przygotowane fragmenty bajek pisanych prozą a w II etapie losują numery fragmentów, które odczytają.
8. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa
w bibliotece publicznej w Pisarzowicach do 29 maja 2009 r.
9. Skład komisji: Justyna Antoszewska, Monika Sawicka, Iwona Janikowska.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Przywitanie, zapoznanie uczestników z przebiegiem konkursu.
I ETAP
- czytanie przez uczestników wybranych przez siebie i przygotowanych w domu fragmentów bajek ( pisanych prozą). Czas czytania – 1 minuta.
- Przerwa; komisja podlicza głosy i wyłania z każdej grupy po 3 najpiękniej czytające osoby, które przechodzą do II etapu.
- Komisja odczytuje wyniki. Osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu otrzymują nagrody pocieszenia za udział.
II ETAP
- każdy uczestnik wybiera los z numerem zestawu [ proza + poezja], który należy pięknie przeczytać po krótkim przygotowaniu się.
- przerwa – poczęstunek
Komisja wyłoni z każdego zespołu po jednej najpiękniej czytającej osobie, która otrzyma tytuł MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA. Wręczenie nagród.
- Nagrodzenie uczestników II etapu, którzy nie uzyskali najwyższych wyników.
- Wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.
04 05 2009


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze