biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

984433

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
ORGANIZATOR
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu
CELE
Prezentacja twórczości kolędniczej
Promocja twórców i wykonawców
Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania
Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia
UCZESTNICY
• Dzieci, młodzież do lat 16 ( szkoły podstawowe, gimnazjum)
• Soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze
CZAS I MIEJSCE
• Przegląd odbędzie się 12 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Pisarzowicach o godz. 15.00
WARUNKI UCZESTNICTWA
• Soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze wykonują dwie kolędy lub pastorałki.
• Promowane będą kolędy, pastorałki dawne i mało znane.
• Może być prezentowana własna twórczość.
KRYTERIA OCENY
• Soliści i zespoły: dobór repertuaru, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, aranżacja i instrumentacja, ogólny wyraz artystyczny.
• Występy będą oceniane w 2 kategoriach:
I Soliści
II Zespoły


ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
• Karty zgłoszeń należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Dąbrowskiego 18 Lubań ( tel. 756480744) lub w bibliotekach gminnych w Pisarzowicach i Radostowie ( tel. 757223632, 757221979) do 8 grudnia 2010 r.
NAGRODY
• Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
• Najlepsi wykonawcy w obu kategoriach otrzymają nagrody ufundowane przez GOKiS w Lubaniu.

karta zgłoszenia.doc

26 10 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze