biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1220900

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Wiejskie Cenrum Animacji Społecznej
W dniu 23 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie Wiejskiego Centrum Animacji Społecznej w Pisarzowicach. Modernizacja świetlicy dofinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi”. W ramach tego projektu przeprowadzono kapitalny remont obiektu m.in. wymiana dachu, okien, wszystkich instalacji i elewacji. Do obiektu zostało zakupione nowe wyposażenie sali i kuchni.
Spotkanie rozpoczęło się symbolicznym przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Mirosława Herdzika, Księdza Kazimierza Gębarowskiego i Sołtysa wsi Grzegorza Podolskiego. Nastąpiło również odsłonięcie tablicy z planem miejscowości, wykonanej w ramach projektu „Stworzenie plenerowego i wirtualnego miejsca spotkań społeczności lokalnej, integrującego mieszkańców wsi Pisarzowice”, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Pisarzowice.
Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu pomieszczeń budynku goście mieli przyjemność wysłuchania utworów muzycznych i lirycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, bibliotecznego Koła Młodych Twórców oraz dwóch uczennic Szkoły Muzycznej w Lubaniu. Usłyszeliśmy więc wiersze o Pisarzowicach, piosenki o naszej świetlicy, a także utwory wykonane na skrzypcach i flecie.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę świetlicy w życiu wsi, wyraził nadzieję, iż stanie się ona centrum kultury i przez lata będzie służyła mieszkańcom. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pisarzowic Zbigniew Zjawin przedstawił poszczególne etapy realizacji projektu i plany na przyszłość. Po części oficjalnej uroczystości mieszkańcy gminy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez KGW z Pisarzowic. W międzyczasie mogli również podziwiać wyremontowane pomieszczenia i nowe wyposażenie. Około godz. 19 rozpoczęła się zabawa taneczna dla wszystkich mieszkańców, której przygrywał zespół muzyczny.
Podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości należą się KGW , SMP, Radzie Sołeckiej SP Pisarzowice oraz opiekunom przygotowującym program artystyczny.
09 11 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze