biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252153

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Konkurs wielkanocny
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

CEL KONKURSU:
- Propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami wielkanocnymi w środowisku lokalnym
- rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych
- zwiększenie zainteresowania zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi;
- zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Wielkanocnych;
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

UCZESTNICY KONKURSU:
I kategoria – uczniowie z klas I-III
II kategoria – uczniowie z klas IV-VI
III kategoria – uczniowie gimnazjum
Uczestnikami konkursu mogą być tylko mieszkańcy Gminy Lubań.
WARUNKI KONKURSU:
- Format dowolny
- Technika dowolna
- Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę zawierającą dane wykonawcy pracy:

Imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres zamieszkania autora, dokładny adres szkoły lub placówki reprezentowanej, kategoria wiekowa, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, nazwisko opiekuna.

- Praca wykonana przez więcej niż jedna osobę otrzymuje tylko jedną nagrodę.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać do dnia 04.04.2014r. na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
lub
Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach
Pisarzowice 277, 59 -800 Lubań
Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach.
Filia w Radogoszczy
Radogoszcz 61 59-800 Lubań


OCENA PRAC:
Jury dokona oceny prac w dniu 07.04.2014r. przyznając tym samym nagrody dla poszczególnych grup wiekowych uczestników. Przewidziane nagrody dla uczestników to ciekawe pozycje książkowe oraz gry planszowe. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.luban.ug.gov.pl

UWAGI
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów. Informacje o konkursie dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lubaniu, tel. 756480744


Serdecznie zapraszamy

11 03 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze