Oficjalna Strona Gminy Lubań

Aktualności

Artykuły

Życzenia Wielkanocne

18 kwietnia 2019

Informacja Wójta Gminy Lubań

18 kwietnia 2019

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy"

Troska o zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży od zawsze była naszym priorytetem, dlatego też szkoła z terenu Gminy Lubań zdecydowała się przystąpić do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.

 

„Szkolny Klub Sportowy” zakłada prowadzenie zajęć bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

8 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy"

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z przyjemnością informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji"

Warunki udzielenia Grantu:

  • maksymalna kwota Grantu – 25 500,00 zł
  • maksymalny poziom dofinansowania – 85 % kosztów kwalifikowanych
  • forma wsparcia – refundacja faktycznie poniesionych kosztów na Usługę Doradczą
  • wykonawca Usługi Doradczej - Instytucja Otoczenia Biznesu

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów.

25 marca 2019
Czytaj więcej o: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z przyjemnością informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji"

Dzień Sołtysa w gminie Lubań

Przejdź do - Dzień Sołtysa w gminie Lubań

11 marca 2019 roku w Gminie Lubań odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy sołtysi sołectw gminy, aby wspólnie świętować ten szczególny dzień.

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Dzień Sołtysa w gminie Lubań

Informacja o zmniejszeniu emisji spalin poprzez umiejętne palenie w kotłach c.o.

11 lutego 2019

Informacje dot. nowej grypy A(H1N1)

 

8 lutego 2019

Informacja o dofinansowaniach

Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r.  Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Lubań  oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań. W/w uchwały wejdą w życie  dnia 19 lutego 2019 r.

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dofinansowaniach

Oczekiwane inwestycje

W dniu 31 stycznia 2019 roku podpisane zostały umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w przebudowę obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do współfinansowania zaliczono dwa wnioski złożone przez Gminę Lubań oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Oczekiwane inwestycje

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” realizowany jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-65170-UM0110026/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 31 stycznia 2019 r.
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowana jest w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.
Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wniosek został zaakceptowany, obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Jako cel Projektu, przyjęto: stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracja międzypokoleniowa. Realizacja operacji przewiduje, że po zakończeniu inwestycji, w świetlicy wiejskiej prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne. 

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”