Oficjalna Strona Gminy Lubań

Aktualności

Artykuły

Gmina Lubań pozyskała ponad 1,5 mln zł na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Lubań dąży do ciągłego rozwoju infrastruktury społeczno – technicznej, z sukcesem  wykorzystując  fundusze Unii Europejskiej oraz środki z programów krajowych. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pozyskano ponad 1,5 mln zł dotacji unijnej na realizację zadań typu "Gospodarka wodno-ściekowa", w ramach PROW 2014-2020.

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Gmina Lubań pozyskała ponad 1,5 mln zł na realizację zadań typu „Gospodarka wodno-ściekowa

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Zasady dotyczące potrącania zaliczek na podatek dochodowy dostępne są na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasady-potracania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-2019/ 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

17 stycznia 2020

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Lubań

Przejdź do - Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Lubań

Zakończono przebudowę kolejnej drogi w Gminie Lubań, tym razem inwestycja objęła odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do cmentarza komunalnego w Radogoszczy.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Lubań

Transmisja na żywo z obrad XXI Sesji Rady Gminy

Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim

Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim

Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych jest priorytetem władz samorządu Gminy Lubań. W związku z powyższym, kolejna droga gminna została przebudowana. 10 grudnia br. zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi w Henrykowie Lubańskim i została oddana do użytkowania dla naszych mieszkańców.

14 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim

Nowe oświetlenie w Gminie Lubań

Przejdź do - Nowe oświetlenie w Gminie Lubań

Oświetlenie drogowe jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo publiczne. W związku z powyższym, Gmina Lubań podejmuje różne działania w tym zakresie - jednym z nich jest zapewnienie oświetlenia dróg, ulic i ścieżek, którymi się poruszamy.

14 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nowe oświetlenie w Gminie Lubań

Życzenia Świąteczne

12 grudnia 2019

Informacja

3 grudnia 2019

Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań

W miesiącu lipcu br., jednostki OSP, przy współpracy z Gminą Lubań, przystąpiły do Programu „Mały Strażak”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań