Oficjalna Strona Gminy Lubań

Aktualności

Artykuły

Informacja o usunięciu awarii wody w Pisarzowicach

20 września 2019

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Lubań

Gmina Lubań w miesiącu sierpniu 2019 roku podpisała umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – przebudowa podłogi”. Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł.

12 września 2019
Czytaj więcej o: Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Lubań

Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gmina Lubań kontynuuje w 2019 roku akcję usuwania azbestu, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Dzięki pozyskanej dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, rozpoczęły się prace związane z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na posesjach z terenu gminy.

12 września 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Transmisja na żywo z obrad XVI Sesji Rady Gminy

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Wrocław, 4 września 2019 r.

 

 

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Dla swoich warto

- Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej.Przekonali się o tym mieszkańcy już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym m.in. z Jeleniej Góry, Obornik Śląskich i Wołowa z terenu woj. dolnośląskiego – mówi Grzegorz Wójkowski, koordynator akcji w woj. dolnośląskim.

11 września 2019
Czytaj więcej o: Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Informacja na temat awarii sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice

9 września 2019

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie"

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie"

szczegóły w załączniku

22 sierpnia 2019

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. prowadzi rekrutację na rok szkoły 2019/2020

Transmisja na żywo z obrad XV Sesji Rady Gminy

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego F

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Lubań na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.01-02-0020/17 zawartej dnia 28.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs horyzontalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to 536 485,00 zł.

2 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego F