Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza na spotkanie informacyjne

7 listopada 2019

eWniosek – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dostępny na www.krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść, jak wniosek w wersji tradycyjnej. Umożliwia on wystąpienia o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy.

Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, m.in. numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, proszony jest o podanie numeru telefonu w celu przesłania za pomocą SMS-a kodu autoryzującego, niezbędnego do wysłania wniosku do Kasy.

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: eWniosek – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dostępny na www.krus.gov.pl

Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2019

W listopadzie podpisano umowę dotacji nr 335/D/OZ/JG/2019na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2019”. Całkowity koszt zadania wyniósł 19 852,56 zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych to: 18 382,00 zł.

Fundusz, w oparciu o Uchwałę Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 344/2019 z dnia 05.08.2019 r. udzielił, Gminie Lubań dotację w kwocie 12 400,00 zł.

4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zakończono realizację Projektu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2019

Jakość powietrza w naszej gminie będzie profesjonalnie mierzona!

Od kilku dni, na terenie Gminy Lubań działają czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). Zamontowano również tablicę, informującą o wyżej podanych parametrach.

 

31 października 2019
Czytaj więcej o: Jakość powietrza w naszej gminie będzie profesjonalnie mierzona!

Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Przejdź do - Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Gmina Lubań zakończyła inwestycję pn. „Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – etap I przebudowa podłogi”. Oficjalny odbiór prac remontowych, miał miejsce 22 października br.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Przejdź do - Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Gmina Lubań sukcesywnie realizuje zadania związane z poprawą jakości dróg gminnych. Dostępność komunikacyjna to ważny element jakości życia, dlatego pod koniec października 2019 r. oddane zostały do użytku dwie drogi w miejscowości Uniegoszcz. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy” i „Przebudowa drogi ul. Żwirowa Uniegoszcz”, dotyczyła poprawy stanu technicznego dróg gminnych.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Transmisja na żywo z obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Podziękowanie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik za udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO składa najserdeczniejsze podziękowania właścicielom  gospodarstw  zgłoszonych do XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, objętego Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

15 października 2019
Czytaj więcej o: Podziękowanie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik za udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Remont drogi dla rolników

Przejdź do - Remont drogi dla rolników

Gmina Lubań zakończyła kolejną drogową inwestycję – rolnicy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radostowie Górnym.

16 października 2019
Czytaj więcej o: Remont drogi dla rolników

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

10 października 2019