Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Przejdź do - Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Gmina Lubań sukcesywnie realizuje zadania związane z poprawą jakości dróg gminnych. Dostępność komunikacyjna to ważny element jakości życia, dlatego pod koniec października 2019 r. oddane zostały do użytku dwie drogi w miejscowości Uniegoszcz. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy” i „Przebudowa drogi ul. Żwirowa Uniegoszcz”, dotyczyła poprawy stanu technicznego dróg gminnych.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubań zakończyła dwie inwestycje drogowe

Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Przejdź do - Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Gmina Lubań zakończyła inwestycję pn. „Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – etap I przebudowa podłogi”. Oficjalny odbiór prac remontowych, miał miejsce 22 października br.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy zakończony

Transmisja na żywo z obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Podziękowanie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik za udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO składa najserdeczniejsze podziękowania właścicielom  gospodarstw  zgłoszonych do XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, objętego Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

15 października 2019
Czytaj więcej o: Podziękowanie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik za udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Remont drogi dla rolników

Przejdź do - Remont drogi dla rolników

Gmina Lubań zakończyła kolejną drogową inwestycję – rolnicy mają do dyspozycji kolejny odcinek nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radostowie Górnym.

16 października 2019
Czytaj więcej o: Remont drogi dla rolników

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

10 października 2019

„Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: 10 Edukacja, działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pod działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalny.

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubań

Termin realizacji: VIII 2018 – VII 2020
Wartość Projektu:
633 553,75 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 536 485,00 zł

9 października 2019
Czytaj więcej o: „Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

9 października 2019

Transmisja na żywo z obrad XVII Sesji Rady Gminy

Przedłużenie terminu nadsyłania prac w Konkursie Moja Wizja Zero

Informujemy, że termin konkursu na najlepszy film na temat prewencji w rolnictwie został przedłużony do dnia 31 października 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

3 października 2019