biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1233675

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. XVIII Rocznica Stowarzyszenia Abstynentów „ODNOWA” w Lubaniu.

W dniu 27 września 2018 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. XVIII Rocznica Stowarzyszenia Abstynentów „ODNOWA” w Lubaniu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu oraz na stronie internetowej www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
- bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań (w godzinach: poniedziałek 8:00 -17:00, wtorek, środa, czwartek 7:15 - 15:15, piątek: 7:00 – 14:00)
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl
- listownie na adres:
Urząd Gminy Lubań,
ul. Dąbrowskiego 18, pok. nr 12,
59-800 Lubań.

do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

08 10 2018


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze