biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1220934

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Rownać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 tyś. mieszkańców.
O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać sie organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

- wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;
- popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
- kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;
- podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;
- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
- tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Maksymalna kwota dotacji - 7000zł

Projekt nie może rozpoczynać sie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.

Informacji o programie udzielamy telefoniczne: 022 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują sie na stronie internetowej www.rownacszanse.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych.
11 09 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze