biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250731

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Rownać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 tyś. mieszkańców.
O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać sie organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

- wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;
- popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
- kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;
- podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;
- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
- tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Maksymalna kwota dotacji - 7000zł

Projekt nie może rozpoczynać sie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.

Informacji o programie udzielamy telefoniczne: 022 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują sie na stronie internetowej www.rownacszanse.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych.
11 09 2007


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze