biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101927

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa dolnośląskiego


Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego:

Uchwały Nr LVIII / 889 / 2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

Opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego objęto cały obszar Województwa Dolnośląskiego w jego granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy kierować na piśmie do Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego ul. Świdnicka 12 / 16 50 – 068 Wrocław, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię bądź nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.


Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Łoś
22 01 2008


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze