biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251028

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu z dnia 30 października 2008 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu informuje, że od lipca br. na terenie Republiki Czeskiej wystąpił wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Najwięcej zachorowań zanotowano w Pradze oraz Krajach (województwach) Środkowoczeskim
(Středočeském), Ołomunieckim (Olomouckém) i Morawskośląskim (Moravskosiezském).
Wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje endemicznie na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym.
W krajach o dobrym stanie sanitarnym, zwłaszcza w zakresie jakości wody pitnej i żywności zachorowalność jest niska i bardzo niska. W tych rejonach większość populacji nie jest eksponowana na zakażenie i pozostaje nieodporna. Przeciwciała anty-HAV wykrywa się u kilku procent osób, często starszych.
Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby typu A na terenie powiatu lubańskiego jest dobra.
W ciągu ostatnich 10 lat zarejestrowano 5 pojedynczych przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Ostatnio zarejestrowany przypadek (w 2008 r.) był prawdopodobnie zawleczony z Egiptu.
Do grup wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się osoby wyjeżdżające do krajów o wysokiej endemiczności, np. Turcji, Egiptu.
W związku z zaobserwowanym dużym wzrostem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w Czeskiej Republice, wzrosło również ryzyko zakażenia się wirusem zapalenia wątroby typu A podczas podróży do Czech.
Zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową przez zakażone produkty (zwłaszcza warzywa, owoce, owoce morza) a także przez wodę zakażoną przez osoby wydalające wirusa HAV z kałem nie poddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym. Wrotami zakażenia jest najczęściej przewód pokarmowy, istnieje niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek i kontaktów seksualnych.
Choroba wylęga się od 15 do 50 dni, przeciętnie około 30 dni. Początek choroby jest nagły, przebieg kliniczny zależy w dużym stopniu od wieku chorego. Wirusowe zapalenie wątroby typu A może być poważną chorobą - zwłaszcza u dorosłych, ponad 40% pacjentów w wieku powyżej 40 roku życia wymaga hospitalizacji. Przebieg zakażenia u małych dzieci może być bezobjawowy, zachorowania przebiegają łagodnie i skąpoobjawowo. Osoby dorosłe chorują ciężej i na ogół pełnoobjawowo. W początkowym okresie (trwającym około 1 tygodnia) występują głównie objawy grypopodobne i dyspeptyczne.
Objawy żółtaczki (zarzucenie powłok skórnych, białkówek oczu, jasny kał, ciemny mocz) utrzymują się od jednego do kilku tygodni. Towarzyszy jej na ogół powiększenie wątroby, wzrost stężenia bilirubiny i aminotransferaz.
Powikłania choroby są rzadkie.

GŁÓWNE ZASADY PREWENCJI:
1. Myć często ręce, zwłaszcza po wyjściu z toalety, podróży środkami komunikacji masowej, kontakcie z pieniędzmi.
2. ZAWSZE myć ręce przed jedzeniem.
3. Dokładnie myć owoce i warzywa.
4. Nie pić nieprzegotowanej wody z nieznanych źródeł.
5. Nie pić i nie jeść ze wspólnych naczyń.
6. Nie ,,dawać gryza”.
7. Zwracać szczególną uwagę na higienę rąk u małych dzieci.
8. Zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A .
06 11 2008


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze