biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251026

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Ogłoszenie
Na podstawie pisma Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Pieńsk z dnia 13.01.2009r. znak ZP-732-6233/08 Urząd Gminy Lubań informuje, iż w/w Nadleśnictwo prowadzi prace związane z wyznaczeniem lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests) zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich.
W związku z powyższymi pracami Nadleśnictwo Pieńsk zwróciło się do tutejszego Urzędu Gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zgłoszenia ewentualnych propozycji lasów znajdujących się na obszarach Pisarzowic, Henrykowa Lubańskiego i Nawojowa Łużyckiego z kategorii HCVF 6 - Lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.
Na obecnym etapie chodzi o wyłonienie terenów leśnych o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym i religijnym, dlatego prosi się mieszkańców Gminy o zgłaszanie propozycji lasów spełniających wymienione kryteria i znajdujących się w obrębach w/w wsi.
Mapki kompleksów leśnych w granicach Gminy Lubań oraz kwestionariusze zgłaszania propozycji dostępne są w Urzędzie Gminy Lubań w pokoju nr 3.
Wypełnione formularze wraz z mapkami i zaznaczoną lokalizacją proponowanych obszarów należy składać do dnia 06.02.2009 r. w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Lubań.

Wójt Gminy Lubań
Mirosław Herdzik
23 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze