biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1219492

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew
Gmina Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 075 646 59 31-33, fax 075 612 68 50, zaprasza do składania ofert na wykonanie wycięcia drzew w pasie drogi nr 134 w Radostowie Średnim gmina Lubań.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wycinka drzew – topól
Ilość drzew- topól – 37 sztuk
Wartość drzewostanu – topól na pniu – 8.648,00 zł
Miejsce wykonania zadania- pas drogi gminnej nr 134, obręb Radostów Średni, gmina Lubań, na odcinku około 0,5 km (obszar wolny od zabudowań oraz linii energetycznych i telefonicznych)
Termin wykonania zadania - do dnia 31 marca 2010 r.
Zagospodarowanie pozyskanego drewna poprzez oferenta
Na poczet ceny usługi zalicza się wartość drzewostanu na pniu
Oferta powinna zawierać:
Dokładny opis realizacji przedmiotu zamówienia tj. zakres i sposób wykonania prac, zobowiązanie się do pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym jak przed wykonaniem zlecenia
Cenę wykonania usługi, która nie może być wyższa niż wartość drzewostanu na pniu
Termin realizacji zamówienia
Do oferty należy załączyć - w przypadku posiadania, wykaz wykonanych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatniego roku
Określenie terminu uprzątnięcia terenu z pozyskanego drewna
Kryterium wyboru oferty:
najniższa cena wykonania usługi

Oferty należy składać na adres :
Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,
bądź przesłać faksem na nr 075 612 68 50,
w terminie do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 15.00
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marian Bokłak, tel. 075 646 59 33.

Wójt Gminy Lubań
Mirosław Herdzik
02 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze