biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251028

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew
Gmina Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 075 646 59 31-33, fax 075 612 68 50, zaprasza do składania ofert na wykonanie wycięcia drzew w pasie drogi nr 134 w Radostowie Średnim gmina Lubań.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wycinka drzew – topól
Ilość drzew- topól – 37 sztuk
Wartość drzewostanu – topól na pniu – 8.648,00 zł
Miejsce wykonania zadania- pas drogi gminnej nr 134, obręb Radostów Średni, gmina Lubań, na odcinku około 0,5 km (obszar wolny od zabudowań oraz linii energetycznych i telefonicznych)
Termin wykonania zadania - do dnia 31 marca 2010 r.
Zagospodarowanie pozyskanego drewna poprzez oferenta
Na poczet ceny usługi zalicza się wartość drzewostanu na pniu
Oferta powinna zawierać:
Dokładny opis realizacji przedmiotu zamówienia tj. zakres i sposób wykonania prac, zobowiązanie się do pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym jak przed wykonaniem zlecenia
Cenę wykonania usługi, która nie może być wyższa niż wartość drzewostanu na pniu
Termin realizacji zamówienia
Do oferty należy załączyć - w przypadku posiadania, wykaz wykonanych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatniego roku
Określenie terminu uprzątnięcia terenu z pozyskanego drewna
Kryterium wyboru oferty:
najniższa cena wykonania usługi

Oferty należy składać na adres :
Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,
bądź przesłać faksem na nr 075 612 68 50,
w terminie do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 15.00
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marian Bokłak, tel. 075 646 59 33.

Wójt Gminy Lubań
Mirosław Herdzik
02 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze