biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251028

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Wyjaśnienie dotyczące możliwości wynajmowania świetlic, wyremontowanych z udziałem środków, pochodzących z Unii Europejskiej
Szanowni Mieszkańcy,
chciałbym Państwu wyjaśnić przyczynę braku możliwości wynajmowania świetlic, wyremontowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
Zaistniała sytuacja nie jest spowodowana brakiem chęci udostępniania świetlic, a obiektywnymi przyczynami. Podjąłem wszelkie możliwe kroki, mające na celu wyjaśnienie sytuacji. W momencie udostępnienia świetlic na wesela świadomie decydujemy się na realne zagrożenie oddania środków, pochodzących z Unii Europejskiej, a także niebezpieczeństwo uniemożliwienia aplikowania o kolejne środki z UE.

Gmina Lubań i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w lutym 2009 roku złożyły wnioski o dofinansowanie projektów pn.:
- „Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy szansą na stworzenie Centrum Kulturalnego całej gminy”,
- „Wiejskie Centrum animacji społecznej w Pisarzowicach- modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy”.
Aplikacje złożono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie o nazwie: „Odnowa i rozwój wsi”.
Cel operacji, realizowanej przez Gminę Lubań określono następująco: „Dzięki modernizacji połączonej z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Radogoszczy, będzie możliwe stworzenie centrum kulturalnego gminy. Organizacja spotkań umożliwi zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnego społeczeństwa. Będzie to miejsce integrujące mieszkańców poprzez ich udział w warsztatach rękodzielniczych, teatralnych itp. Zmodernizowana świetlica stworzy możliwość dla kobiet zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich przekazania swoich umiejętności dla następnych pokoleń.”
Dla projektu, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przypisano natomiast: „Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy pobudzi do działania mieszkańców miejscowości na rzecz społeczności lokalnej, a także jej promocji. Organizowane spotkania i uroczystości zachęcą do aktywności oraz tworzenia solidnych więzi partnerskich i partnerskich relacji między instytucjami. Ożywione życie kulturalno- edukacyjne przyczyni się do upowszechniania takich wartości jak: solidarność, szacunek dla innych i troska o wspólne dobro.”
Cele te, jak czytamy w opinii prawnej w sprawie wykorzystywania lokali remontowanych ze środków UE( w załączeniu), są zbieżne z celami stawianymi w rządowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostały wyznaczone następująco:
„Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich” W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zapisane także, iż „ Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno- ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.”
I właśnie owo zagospodarowanie przestrzeni publicznej stanowi najważniejszy punkt przytoczonego cytatu. Gmina, a także Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przeznaczając do remontu świetlice w Pisarzowicach i Radogoszczy, z udziałem wsparcia ze środków UE jednoznacznie przypisał wskazanym obiektom pełnienie funkcji publicznej. Przypisał im jednoznacznie charakter miejsca publicznego, które, co potwierdza także opinia prawna nie może być wykorzystywane na rzecz indywidualnych osób, a jedynie na rzecz ogółu społeczeństwa (różnego rodzaju warsztaty- rękodzielnicze, teatralne itp.) Pociąga to za sobą w konsekwencji uniemożliwienie wynajmowania świetlic na uroczystości okolicznościowe takie jak: wesela, chrzciny, pogrzeby, organizowane przez i na rzecz indywidualnych osób, a nie na rzecz ogółu społeczeństwa. Złamanie zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich było by jednoznaczne z koniecznością zwrotu dofinansowania ze środków UE.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Gmina Lubań zwróciły się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o jednoznaczną odpowiedz, czy wynajmowanie świetlic dla mieszkańców Gminy Lubań, na uroczystości okolicznościowe, bez pobierania opłat, lub z pobieraniem opłat jedynie za zużycie mediów- nie naruszy warunków PROW 2007-2013 (Pismo z dnia 16.11.2010 o sygnaturze 38/2010/GOKiS, pismo z dnia 04.01.2011 o sygnaturze OP.042/2/MK/11- w załączeniu). Uzyskano odpowiedz na pierwsze pismo dnia 13 stycznia 2011 o sygnaturze DROW-O.I.0724-12/11 L.dz. 666/01/2011. Czytamy w nim, iż należy wypełnić załącznik- Obliczenie wartości bieżącej netto, z podkreśleniem, iż należy informować Samorząd Województwa o planowanych zdarzeniach, związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej. Wypełnienie wskazanego załącznika pozwoli na udostępnianie świetlic na uroczystości organizowane właśnie na rzecz ogółu społeczeństwa, w których każdy będzie mógł uczestniczyć typu- Sylwester z pobraniem odpłatności. Nie ma to jednak wpływu na możliwość organizowania wesel, które nie mogą zostać uznane za imprezy o charakterze publicznym.
Pismo, z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie zostało także wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w załączeniu).
Podsumowując, z dokumentów i interpretacji przytoczonych powyżej, niestety, jasno wynika, iż wynajmowanie świetlic wyremontowanych w ramach PROW 2007-2013 działanie: Odnowa i rozwój wsi na uroczystości, które nie cechują się charakterem publicznym- wesela- łączy się ze zwrotem dofinansowania przyznawanego na remont gminnych świetlic.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Hercuń
Wójt Gminy Lubań

Opinia prawna w/s sposobu wykorzystywania lokali remontowanych ze środków UE
Pismo do Urzędu Marszałkowskiego
Pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
28 01 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze