biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

INFORMACJA O ZMIANIE ZARZĄDCY CMENTARZY KOMUNALNYCH
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 lutego 2011 roku zmienił się Zarządca Cmentarzy Komunalnych Gminy Lubań.
Na podstawie złożonych ofert na utrzymanie i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim, Radogoszczy, Pisarzowicach, Radostowiu Średnim, Henrykowie Lubańskim, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Adama Dubaniewicza PPHU „Adam” Usługi Pogrzebowe Gryfów Śląski ul. Floriańska 3, tel. 667 373 970
Do obowiązków Zarządcy związanych z administrowaniem cmentarzy należy w szczególności:
a) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach
b) systematyczne wykaszanie traw na terenie cmentarzy, oraz utrzymanie w czystości alejek cmentarnych,
c) bieżąca konserwacje ogrodzenia poprzez uzupełnianie siatki ogrodzeniowej, spawanie przęseł ogrodzeniowych w tym malowanie.
d) usuwanie skutków wandalizmu przez usuwanie nieuprawnionych zapisów i znaków,
e) usuwanie liści, odśnieżanie i usuwanie śliskości na chodnikach i alejkach na terenie cmentarzy,
f) każdorazowe zgłaszanie, w formie telefonicznej, do Urzędu Gminy konieczności opróżniania pojemników na śmieci,
g) usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej z terenu cmentarzy.
h) zamykanie bram wjazdowych cmentarzy i wydawanie do nich kluczy uprawnionym osobom ( przedsiębiorcom),
i) wskazywanie miejsca do wykopania grobu i kontrola zgodności jego wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem w tym zakresie,
j) uczestnictwo w czynnościach ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu,
k) przestrzegania regulaminu cmentarza,
l) uczestnictwo na życzenie rodziny zmarłego (jako jedna ze stron) w ekshumacji zwłok lub szczątków wykonywanych przed podmiot dokonujący ekshumacji,
m) odnawianie tabliczek cmentarnych z oznaczeniem poszczególnych kwater w obrębie poszczególnych cmentarzy.

Zarządca cmentarza zobowiązany jest każdorazowo umożliwić pochówek organizowany przez uprawniony podmiot bez pobierania jakichkolwiek należności na swoją rzecz z tego tytułu.

Jednocześnie informujemy, że bliscy osoby zmarłej maja obowiązek zgłosić się tak jak to miało miejsce do tej pory, do Urzędu Gminy w Lubaniu ul Dąbrowskiego 18, w celu uzyskania zgody na pochówek oraz uiszczenie stosownych opłat tj: opłata za miejsca grzebalne ziemne, miejsca grobowcowe, rezerwacje miejsc, za zgodę, nadzór nad budową i odbiorem pomnika lub grobowca.

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń
08 02 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze