biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1219426

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ GMINY LUBAŃ
pt.: „POPULARNE POSTACIE BAJKOWE Z KRAJÓW UNI EUROPEJSKIEJ”

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Popularne postacie bajkowe z krajów Unii Europejskiej” zwanego dalej konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego18, 59-800 Lubań, tel. 756480744, gokis@luban.ug.gov.pl
2. Do konkursu zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Lubań.
3. Cel: rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, przybliżenie twórczości bajkowej poprzez zilustrowanie jej w formie plastycznej, zapoznawanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.
4. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat.
5. W konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualne.
6. Każda szkoła dostarcza po jednej postaci bajkowej z każdego kraju.
7. Postacie mogą być literackie lub z bajek animowanych.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy techniką dowolną w formacie A4 lub A3.
9. Kryterium oceny prac: samodzielność i staranność wykonania, wrażenie artystyczne, interpretacja tematu.
10. Prace należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pisarzowicach 277, Gminnej Bibliotece Publicznej w Radogoszczy 61 oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, do dnia 01.07.2011r.
11. Każda praca na odwrocie powinna mieć metryczkę wykonaną komputerowo lub wypisaną drukowanymi literami według wzoru: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwa, adres, telefon kontaktowy i adres mailowy placówki, imię i nazwisko opiekuna.
12. Wszystkie szkoły otrzymają nagrody.
13. Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.
14. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.07.2011 r., a wręczenie nagród w dniu 17.07.2011 r. podczas Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa.
15. Organizator może zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje.
16. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.


02 06 2011


 AKTUALNOŚCI

Uwaga - utrudnienia

OGŁOSZENIA

Spotkanie informacyjne pt. "Zwalczanie emisji kominowej – projekty w formule grantowej

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze