biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251026

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ GMINY LUBAŃ
pt.: „POPULARNE POSTACIE BAJKOWE Z KRAJÓW UNI EUROPEJSKIEJ”

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Popularne postacie bajkowe z krajów Unii Europejskiej” zwanego dalej konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego18, 59-800 Lubań, tel. 756480744, gokis@luban.ug.gov.pl
2. Do konkursu zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Lubań.
3. Cel: rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, przybliżenie twórczości bajkowej poprzez zilustrowanie jej w formie plastycznej, zapoznawanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.
4. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat.
5. W konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualne.
6. Każda szkoła dostarcza po jednej postaci bajkowej z każdego kraju.
7. Postacie mogą być literackie lub z bajek animowanych.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy techniką dowolną w formacie A4 lub A3.
9. Kryterium oceny prac: samodzielność i staranność wykonania, wrażenie artystyczne, interpretacja tematu.
10. Prace należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pisarzowicach 277, Gminnej Bibliotece Publicznej w Radogoszczy 61 oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, do dnia 01.07.2011r.
11. Każda praca na odwrocie powinna mieć metryczkę wykonaną komputerowo lub wypisaną drukowanymi literami według wzoru: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwa, adres, telefon kontaktowy i adres mailowy placówki, imię i nazwisko opiekuna.
12. Wszystkie szkoły otrzymają nagrody.
13. Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane.
14. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.07.2011 r., a wręczenie nagród w dniu 17.07.2011 r. podczas Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa.
15. Organizator może zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje.
16. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.


02 06 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze