biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

997649

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Apel Wójta Gminy Lubań
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubań

Zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
To od Nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców.
W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy odpadów do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania gleby i wód. Śmieci i brud, zrzucanie ścieków do rzek, zakopywanie eternitu zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku nas otaczającym, generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i materialne.
Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Lubań, zarówno do tych dla których Nasza Gmina i środowisko nas otaczające leży mocno na sercu, jak i do tych, którym jest to obojętne lub wręcz świadomie niszczą otaczającą nas przyrodę:

Przypominam o obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich wynikającym z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Zwracam uwagę na utrzymanie w ładzie przyległych do posesji rowów i pobliskiego terenu. Każde gospodarstwo ma obowiązek posiadać umowę na wywóz śmieci oraz wino posiadać zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
Jak wszystkim wiadomo estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej właściciela, ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek. Pamiętajmy, że dla brudu i bałaganu nie ma żadnego usprawiedliwienia. Zadbajmy w miarę naszych możliwości o nasz budynek i zieleń wokół posesji.
Zróbmy wszystko, aby Gmina Lubań lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem dla innych.

Apeluję i proszę:

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren którego jesteśmy gospodarzami. Pamiętajmy zatem, iż nasze otoczenie świadczy o nas.

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń
03 06 2011


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze