biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

999476

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane opracowaniem projektu i wykonaniem druku plakatu informującego o rozpoczęciu realizacji projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i wydruk 30 szt. plakatów A2, druk 4+0 cmyk, papier kredowany 100gr/m2 do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”. Osoba wybrana do realizacji zadania wykona wzór plakatu według szczegółowych ustaleń z kierownikiem projektu.
Termin realizacji zamówienia: od 13.07.2011 r. do 16.07.2011 r.
3. Oferty należy składać do 12.07.2011 roku do godziny 15:00.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena.
5. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38.

06 07 2011


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze