biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251839

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane opracowaniem wzoru i wykonaniem druku naklejki na kupowany sprzęt i materiały szkoleniowe do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wzoru i wykonanie wydruku w kolorze 70 szt. naklejek na kupowany sprzęt i materiały szkoleniowe do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”. Osoba wybrana do realizacji zadania wykona wzór naklejki według szczegółowych ustaleń z kierownikiem projektu.
Termin realizacji zamówienia: od 13.07.2011 r. do 16.07.2011 r.
3. Oferty należy składać do 12.07.2011 roku do godziny 15:00.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena.
5. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38.

06 07 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze