biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101420

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

SPRAWA DLA MŁODEGO REPORTERA Z GMINY LUBAŃ - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań” według kolejności zgłoszeń do dnia 31 lipca 2011 r. Liczba uczestników: 20 osób.

Uczestnicy powinni spełniać następujący kryteria:
1) zameldowanie na terenie Gminy Lubań
2) wiek 15-24 lat
3) dostarczenie minimum jednego dokumentu:
- opinia pedagoga szkolnego/nauczyciela kwalifikującego do udziału w projekcie ze względu na zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na co najmniej jeden powód dotyczący bezpośrednio uczestnika lub najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo): ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczych lub wychowawczych, alkoholizm, narkomania;
- zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu;
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez uczestnika lub najbliższą rodzinę.

CELE PROJEKTU:
-zaktywizowanie społeczno – zawodowe 20 mieszkańców Gminy Lubań zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych poprzez rozwinięcie u nich zdolności komunikacyjnych,
- zwiększenie motywacji uczestników do bycia aktywnym zawodowo i społecznie dzięki pokazaniu dobrych wzorców,
- podniesienie w okresie realizacji projektu samooceny uczestników oraz rozwinięcie w nich przekonania, że mogą skutecznie komunikować się ze społeczeństwem,
- rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, porozumiewania się, zdobywania informacji o sytuacji społeczno – gospodarczej w lokalnym środowisku,
- zwiększenie kompetencji językowych oraz informatycznych,
- zintegrowanie uczestników z lokalną społecznością dzięki stworzeniu okazji do współdziałania.

W ramach realizowanego projektu okresie od sierpnia 2011 r. do lutego 2012 r. w świetlicy -Pisarzowice, odbędzie się 9 spotkań szkoleniowych oraz 1 wycieczka całodniowa.

07 07 2011


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze