biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251031

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na usługę cateringu w ramach projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla 20 osób przez 10 dni (soboty). Usługa obejmuje zapewnienie wyżywienia grupie młodzieży w wieku od 15 do 24 lat w trakcie 2 przerw podczas 5-godzinnych zajęć. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku składającego się z: minimum 5 kanapek „bankietowych” oraz 200g sałatek na uczestnika. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia ich każdorazowo po zakończeniu zajęć. Miejsce dostaw: Wiejskie Centrum Animacji Społecznej, Pisarzowice 277, 59-800 Lubań.
3. Terminy realizacji zamówienia: zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Data
1 20.08.2011r.
2 17.09.2011r.
3 08.10.2011r.
4 15.10.2011r.
5 19.11.2011r.
6 26.11.2011r.
7 03.12.2011r.
8 17.12.2011r.
9 14.01.2012r.
10 11.02.2012r.

4. Oferty należy składać do 12.08.2011 roku do godz. 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38

01 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze