biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251138

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 75 646 59 22 FAX 75 612 68 50 Zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Zarządzanie projektem, realizowanego w ramach projektu
pt. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości – warsztaty projektowe z graffiti i recycling art w Gminie Lubań”

1. Przedmiot zaproszenia i zakres:
Usługa zarządzania projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Warunki, które musi spełnić oferta:
a) Zapewnienie kadry:
- Kierownik projektu - główne obowiązki: dobór kadry zarządzającej i nadzór nad nią, nadzór nad dokumentacją projektu oraz prawidłową realizacją harmonogramu projektu; wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w zarządzaniu projektami minimum 3 projekty (1 osoba).
- Koordynator merytoryczny projektu - główne obowiązki: opracowanie ankiet, bieżąca kontrola wskaźników projektu, przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu; wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w zarządzaniu projektami – minimum 2 projekty (1 osoba);
- Koordynator finansowy projektu - główne obowiązki: prowadzenie płatności i rozliczeń projektu, współpraca przy opracowaniu dokumentacji księgowej projektu, przygotowanie wniosków o płatność; wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie w rozliczaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE.
b) Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE (minimum 5 projektów)
c) Przedstawienie koncepcji zarządzania projektem.

Okres zarządzania projektem to: 8 m-cy (od 1 września 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.).

Oferta powinna zawierać:
• Dane teleadresowe oferenta;
• NIP;
• REGON;
• Przedmiot zaproszenia;
• Koszt brutto całego zadania, tj. zarządzania projektem przez 8 m-cy;
• Dokumentację potwierdzającą wykształcenie kadry;
• Dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE;
• Koncepcję zarządzania projektem.

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18; 59-800 Lubań, dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Lubań lub przesłać drogą elektroniczną na adres: renata.zadka@luban.ug.gov.pl do dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Kryterium wyboru oferty:
1. Cena: 100%

Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który przedstawi ofertę z najniższą ceną oraz która spełni wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Renata Zadka, tel. 75 646 59 22.

10 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze