biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251016

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących materiałów szkoleniowych:
a) teczka akademicka A4 w twardej oprawie – 20 szt.
b) notes / zeszyt A4 – 20 szt.
c) długopis – 20 szt.
d) długopis kolorowy – 20 szt.
e) papier do drukowania – 4 ryzy
f) toner do drukarki HP – 1 szt.
g) płyta DVD-RW – 20 szt.
3. Termin realizacji zamówienia: do 19.08.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 17.08.2011 roku do godziny 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. (0-75) 646 59 38
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących materiałów szkoleniowych:
a) teczka akademicka A4 w twardej oprawie – 20 szt.
b) notes / zeszyt A4 – 20 szt.
c) długopis – 20 szt.
d) długopis kolorowy – 20 szt.
e) papier do drukowania – 4 ryzy
f) toner do drukarki HP – 1 szt.
g) płyta DVD-RW – 20 szt.
3. Termin realizacji zamówienia: do 19.08.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 17.08.2011 roku do godziny 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38

12 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze