biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

984253

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. W związku z brakiem ofert dotyczących zakupu 2 kamer cyfrowych na potrzeby szkoleń w ramach projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Gmina Lubań ponownie zaprasza do składania ofert dotyczących powyższego zakresu rzeczowego zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kamer cyfrowych o minimalnych parametrach:
a) pamięć wewnętrzna: min. 16GB (karta pamięci 16GB w zestawie wraz z kamerą)
b) ekran: min. 6.7cm (2.7”) panoramiczny ekran LCD - dotykowy
c) przetwornik [mln. punktów]: min. 1.5
d) rozmiar matrycy [cal]: min. 1/5.8
e) zoom optyczny: min. 34x
f) zoom inteligentny: min. 42x
g) rozdzielczość: FULL HD
h) stabilizator obrazu: tak
i) złącza: HDMI, USB, AV
3. Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 14.09.2011 roku do godziny 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 29 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38.
13 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze