biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251034

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Konkurs na Najlepszego Sołtysa
REGULAMIN KONKURSU „Najlepszy Sołtys”

1.Organizatorem konkursu jest tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”.

2.Konkurs prowadzony jest na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, gryfowskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego, części jaworskiego – Bolków, Złotoryjskiego – Wojcieszów, Świerzawa.

3.Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach.

4.Oba etapy prowadzone będą na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.

5.Tytuł „Najlepszy Sołtys” przyznaje się tylko jednej osobie.

6.Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (indywidualnie i w grupach), rady parafialne, a także: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich.

7.Do konkursu może zostać zgłoszony każdy urzędujący sołtys.

8.Kandydatem do udziału w konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.

9.Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.

10.Zgłoszeń należy dokonywać na kuponach zamieszczanych cotygodniowo w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie”. Kupony należy wypełnić czytelnie.

11.Zgłoszeń należy dokonywać na adres redakcji:
Tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”. ul. Skłodowskiej 13, 58-500 Jelenia Góra
z zachowaniem ważności dat na kuponach.

12.W I etapie wybranych zostanie 10 laureatów, którzy przejdą do II etapu.

13.O zakwalifikowaniu się do pierwszego i drugiego etapu decyduje ilość nadesłanych kuponów oraz sms-ów.

14.Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi 22 listopada br. na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.

15.22 listopada zaprezentowanych będzie 10 kandydatów ubiegający się o tytuł „Najlepszy Sołtys”.

16.Drugi etap będzie trwał do 31 grudnia br. Do tego czasu będą przyjmowane będą kupony i sms-y na „Najlepszego Sołtysa”.

17.Honorowy patronat nad konkursem obejmują Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Dolnośląska Izba Rolnicza.

18.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2012 roku na łamach tygodnika i w siedzibie redakcji „Nowin Jeleniogórskich”.

19.Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby konkursu.

20.Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r., nr 133, poz. 883 z późn.zm.), wykorzystane dla celów związanych jedynie z realizacją Konkursu.

21.Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

22.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
24 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze