biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250712

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Bezpłatne szkolenie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- PARTNERSTWO IZERSKIE
zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

„Małe projekty”

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z zagadnieniami
dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach
operacji MAŁE PROJEKTY objętego PROW 2007-2013.

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych (także do osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych, OSP, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i instytucji kultury.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia LGD, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
w dniach
27.01.2012r. godz.12:00-18:00
30.01.2012. godz. 8:30-14:30
1.02.2012r. godz.9:00-15:00
2.02.2012r. godz.9:00-15:00
Szkolenie w Nowogrodźcu, Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec
28.01.2012r. godz. 9:00-15:00
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel/fax 75 78 13 163 lub poprzez e-mail:doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl,
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

HARMINOGRAM SZKOLENIA
- Przedstawienie celów LSR i lokalnych kryteriów wyboru dla małych projektów LGD Partnerstwo Izerskie w kontekście przygotowania wniosków w ramach działania „Małe projekty”.(zakres małych projektów, koszty kwalifikowalne, beneficjenci, poziom dofinansowania) dobre przykłady działań zrealizowanych w ramach „Małych projektów”
- Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty” – warsztaty – Zajęcia warsztatowe na podstawie przykładu (pomysłów uczestników szkolenia) - Omówienie i podsumowanie zajęć warsztatowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, Tel. 75 7813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl


Szkolenia organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013
24 01 2012


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze