biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251022

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Konkurs Plastyczny
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu ogłasza Konkurs Plastyczny „JANUSZ KORCZAK OCZAMI DZIECI”

CELE KONKURSU:

• przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Janusza Korczaka
• zachęcenie do czytania utworów Janusza Korczaka
• skierowanie uwagi najmłodszych na heroiczną postawę Janusza Korczaka
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej
• rozwijanie wrażliwości estetycznej
• rozwijanie umiejętności plastycznych
• umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych


REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę dotyczącą sylwetki Janusza Korczaka lub ilustrację do jednego z jego utworów.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Format prac max A1, min. A-4.
5. Technika prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, wycinanki, wyklejanki itp.
6. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7. Wszystkie prace nadesłana na konkurs powinny był opisane drukowanymi literami: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, adres placówki/szkoły, telefon i e-mail, imię i nazwisko opiekuna. Prac nie opisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać.
8. Do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników z nazwiskiem instruktora/ nauczyciela i danymi adresowymi placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail.
9. Prace zrolowane nie będą oceniane.
10. Prace oprawione nie będą oceniane.
11. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w trakcie VII Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa w dniu 15 lipca 2012 r.
12. Prace nadsyłane i odbierane są na koszt własny uczestników konkursu. Prac nie odebranych po zakończeniu konkursu organizator nie odsyła.
13. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat.
14. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
15. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
16. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych , w prasie, w TV), prezentację pracy
w formie fotografii w materiałach reklamowych, albumach, prasie i na stronach internetowych.

II TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Pisarzowicach 277 i Gminnej Bibliotece Publicznej w Radogoszczy 61, do dnia 15.06.2012 r. Kontakt GOKiS: 75 648 07 44
24 04 2012


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze