biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

999525

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Konkurs ofert na obsługę imprezy VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU OGŁASZA KONKURS OFERT na obsługę imprezy „VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim” w zakresie: Obsługi gastronomiczno – piwnej oraz wszelkiego handlu drobnych art. pamiątkarsko – przemysłowych tj. zabawki, balony, drobna biżuteria, itp. (z wyłączeniem stoisk z urządzeniami rekreacyjno – rozrywkowymi).
1. Termin realizacji : 13 – 14 lipca 2013 r.
2. Miejsce: plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim
3. Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2013 roku do godziny 13.00
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- zabezpieczenie min. 20 parasoli z zestawami biesiadnymi/piwnymi;
- aktualne zezwolenie na sprzedaż piwa;
- aktualne badanie lekarskie do prowadzenia działalności gastronomicznej.
5. Oferta powinna zawierać:
- cenę proponowaną za dzierżawę terenu;
- ilość miejsc siedzących pod parasolami;
- wielkość i rodzaj proponowanej oferty gastronomicznej;
- określenie niezbędnego zapotrzebowania energii elektrycznej (określić pobór mocy w kW).
6. Oferty należy składać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 59 – 800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
Koperta winna być oznaczona „Konkurs ofertowy VIII Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim – obsługa gastronomiczno-piwna”.
9. Zamawiający zabezpiecza źródło zasilania energii elektrycznej na podstawie przedłożonego zapotrzebowania.
10. Warunki płatności: do dnia 01 lipca 2013 roku w wysokości 100% zaoferowanej ceny.
11. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną oraz różnorodnością proponowanej oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Bliższych informacji odnośnie w/w konkursu można uzyskać codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. 75 648 07 44, e-mail gokis@luban.ug.gov.pl
14 06 2013


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze