biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1077719

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

KONKURS OFERT na obsługę imprezy „Dożynki Gminne w Nawojowie Śląskim”
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU OGŁASZA KONKURS OFERT na obsługę imprezy „Dożynki Gminne w Nawojowie Śląskim” w zakresie:
Kompleksowej obsługi gastronomiczno - piwnej oraz wszelkiego handlu drobnych art. Pamiątkarsko – przemysłowych tj. zabawki, balony, drobna biżuteria, itp. (z wyłączeniem stoisk z urządzeniami rekreacyjno – rozrywkowymi)
1. Termin realizacji: 07 września 2013 rok
2. Miejsce: Nawojów Śląski
3. Termin składania ofert upływa dnia 12 sierpnia 2013 roku o godzinie 15.00
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- zabezpieczenie min. 400 miejsc siedzących pod parasolami (20 parasoli)
- aktualne zezwolenie na sprzedaż piwa;
- aktualne badanie lekarskie do prowadzenia działalności gastronomicznej.
5. Oferta powinna zawierać:
- cenę proponowaną za dzierżawę terenu;
- ilość miejsc siedzących pod parasolami;
- wielkość i rodzaj proponowanej oferty handlu;
- wielkość i rodzaj proponowanej oferty gastronomicznej;
- określenie niezbędnego zapotrzebowania energii elektrycznej (określić pobór mocy w kW)
6. Ofert należy składać na adres:
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 59 – 800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, Tel. 75 648 07 44
Koperta winna być oznaczona “Konkurs ofertowy Dożynki Gminne w Nawojowie Śląskim”, bądź drogą mailową na adres: e-mail gokis@luban.ug.gov.pl
7. Zamawiający zabezpiecza źródło zasilania energii elektrycznej na podstawie przedłożonego zapotrzebowania.
8. Warunki płatności:
100 % zaoferowanej kwoty płatne do dnia 01 września 2013 roku.
8. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną oraz różnorodnością proponowanej oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Bliższych informacji odnośnie w/w konkursu można uzyskać codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00, tel. 75 648 07 44.
26 07 2013


 

AKTUALNOŚCI

Platforma zakupowa

OGŁOSZENIA

Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców

RADA GMINY

Obrady Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze