biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

984253

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
UWAGA: Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach: Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Mściszów, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radogoszcz, Uniegoszcz ul. Dolna

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Spółka z o.o. uprzejmie informuje,
że z uwagi na prowadzenie prób technologicznych i rozruch instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w dniu 13.06.2014 r. nie będzie przyjmować odpadów komunalnych. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji „BIO” przypadający w ten dzień w miejscowościach: Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Radogoszcz, Uniegoszcz ul. Dolna odbędzie się w dniu następnym tj. 14.06.2014 r. (sobota). Ponadto, z uwagi na święto przypadające w dniu 19 czerwca 2014 r. odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (szkło, makulatura, plastik) ulegnie zmianie (przesunięciu) i odbędzie się w terminach podanych poniżej.


Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie: makulatura, szkło, plastik

PIĄTEK 20.06.2014
Radostów Dolny
Radostów Średni
Radostów Górny
Mściszów

SOBOTA 21.06.2014
Nawojów Śląski
Nawojów Łużycki
Radogoszcz
Uniegoszcz, ul. Dolna
03 06 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze