biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102380

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Karta Dużej Rodziny
Od poniedziałku (16 czerwca 2014) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty uprawnione są rodziny wielodzietne.

Wniosek jest także dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul.Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań.W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie, nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przyznawana jest bez względu na dochód.

Wniosek można złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

Informacji udziela się pod numerem tel.: 75 722 21 50.
14 07 2014


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze