biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1115177

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zapraszamy do udziału w projektach realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020
Zarząd Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projektach realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020.

W chwili obecnej zapraszamy do udziału w następujących projektach:

1."Sudecki Fundusz Dotacyjny" - Działanie 8.3, którego celem jest tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. W ramach projektu przewidywane są szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2."Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy" - Działanie 8.5. ma na celu ograniczenie napływu osób bezrobotnych. Projekt przewiduje szkolenia i staże zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dodatki relokacyjne dla osób zwolnionych i planowanych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

3. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników" - Działanie 8.6. w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMiŚP poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Szczegóły projektów zamieszczone są na stronie internetowej www.karr.pl w zakładce - PROJEKTY.

Wszelkie pytania dotyczące projektów należy kierować pod numerem telefonu: 538-406-601 lub 784-583-546.
06 03 2017


 

AKTUALNOŚCI

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” będzie realizowany na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze