biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1223370

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
Wójt Gminy Lubań informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek suszy, która miała miejsce w dniach 01.04.2018 r. – 20.06.2018 r.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione (należy dołączyć kopię umowy dzierżawy).

W chwili obecnej zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na terenie Gminy Lubań brane są pod uwagę zboża ozime, zboża jare, rzepak rzepik, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18 pokój nr 2 lub na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Do wniosku należy dołączyć:

-oświadczenie nr 1 lub oświadczenie nr 2
-kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2018 rok
-kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
-ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 09.07.2018 roku Urzędzie Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18 (pokój nr 2).
25 06 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze