Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

3 grudnia 2019

Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań

W miesiącu lipcu br., jednostki OSP, przy współpracy z Gminą Lubań, przystąpiły do Programu „Mały Strażak”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań

System monitorowania jakości powietrza w Gminie Lubań

Przejdź do - System monitorowania jakości powietrza w Gminie Lubań

W trosce o zdrowie mieszkańców, Gmina Lubań, dołączyła do grona gmin, na terenie których powstała sieć czujników jakości powietrza. Urządzenia zostały zamontowane w 4 lokalizacjach na terenie gminy. Czujniki umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym - mają za zadanie mierzyć poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM 2,5, PM 10), ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza oraz jego wilgotność. 

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: System monitorowania jakości powietrza w Gminie Lubań

Transmisja na żywo z obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Współczesne sposoby komunikacji

Przejdź do - Współczesne sposoby komunikacji

Beneficjenci projektu „Nie liczę godzin i lat - aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów z Gminy Lubań”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w ramach konkursu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie” spotkali się  z młodzieżą.

Spotkania odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach oraz w Bibliotece Publicznej w Radostowie i dotyczyły współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat dawnych i  obecnych sposobów porozumiewania się ludzi.  Niegdyś podstawowym i powszechnym sposobem komunikowania się były listy. Dziś te  możliwości są bardzo rozbudowane, a dzięki rozwojowi współczesnej technologii, komunikowanie z innymi osobami stało się o wiele łatwiejsze.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Współczesne sposoby komunikacji

Stanowisko w sprawie zagrożenia podstaw finansowych funkcjonowania jst. podjęte na posiedzeniu Konwentu w Piechowicach.

26 listopada 2019

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.
26 listopada 2019
Czytaj więcej o: Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Informacja o możliwości usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

 

20 listopada 2019

Transmisja na żywo z obrad XIX Sesji Rady Gminy

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019/G

Grant III : Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

(platformy internetowe, publikacje, targi lokalne itp.)

 

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019/G

Grant IV: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej

(modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.)

            Termin naboru wniosków: 28.11.2019-12.12.2019r.

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”