Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego F

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Lubań na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.01-02-0020/17 zawartej dnia 28.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs horyzontalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to 536 485,00 zł.

2 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań” to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego F

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. prowadzi rekrutację na rok szkoły 2019/2020

Transmisja na żywo z obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

UWAGA BRAK WODY!

URZĄD GMINY LUBAŃ INFORMUJE, ŻE Z POWODU KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA AWARII WODOCIĄGOWEJ W DNIU 16.07.2019 R. OD GODZINY 8.30 DO GODZINY 17.00 WYSTĄPIĄ BRAKI W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW HENRYKOWA LUBAŃSKIEGO.

15 lipca 2019

Gmina Lubań w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska

Przejdź do - Gmina Lubań w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska

W dniu 27 czerwca br. w Henrykowie Lubańskim gościliśmy komisję konkursową, która oceniała projekty zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2019, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej oryginalnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubań w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska

Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów na zadania związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie dolnośląskim. Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła również Gminę Lubań.

15 lipca 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Informacja Oddziału Miejskiego TPD dotyczące wolnych miejsc na kolonie letnie dofinansowane przez Fundusz Skarbowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

"E-usługi publiczne w Gminie Lubań"

„E-usługi publiczne w Gminie Lubań”

 

Gmina Lubań, w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne,  Działanie: 2.1 E-usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość Projektu to 1 354 956,93 zł. Kwota dofinansowania to 1 116 425,65 zł co stanowi nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Rozpoczęcie realizacji projektu to 13.06.2017 r. Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2020 r.

 

10 lipca 2019
Czytaj więcej o: "E-usługi publiczne w Gminie Lubań"

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

9 lipca 2019

Transmisja na żywo z obrad XIII Sesji Rady Gminy