Komisje Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisje Rady Gminy

 

1. Komisja Budżetu i Finansów

 

 • Adrian Zioła - przewodniczący
 • Teresa Trefler
 • Krzysztof Miazga
 • Aleksandra Łasica

Przedmiotem dzialania komisji są w szczególności sprawy związane z budzetem gminy, rozwojem społeczno - gospodarczym, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną i mieszkaniową oraz transportem.

 

 

2. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno - Gospodarczej

 

 • Aleksandra Łasica - przewodniczący
 • Józef Maciejko
 • Andrzej Usyk
 • Aleksandra Chomicz

 

Przedmiotem dzialania komisji są w szczególności sprawy związane z rolnictwem, infrastrukturą społeczno - gospodarczą, gospodarką żywnościową, gospodarką wodną, ochrona środowiska, drobną wytwórczością, usługami i rzemiosłem.

 

 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

 • Ryszard Leszczyński - przewodnicząca
 • Adrian Zioła

 

Przedmiotem dzialania komisji są w szczególności sprawy związane z oświatą i sportem, kulturą, sprawami socjalnymi, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

 

 

4. Komisja Rewizyjna

 

 • Małgorzata Jańczak - przewodniczący
 • Ryszard Leszczyński
 • Andrzej Usyk
 • Bartosz Szydlak
 • Leszek Woźniak

 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 • Małgorzata Jańczak - przewodniczący
 • Józef Maciejko
 • Aleksandra Łasica
 • Bartosz Szydlak
 • Leszek Woźniak

 

Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.