Rozpoczęto realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gminy Lubań pozyskała środki  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie: Budowa sali gimnastycznej w Gminie Lubań w miejscowości Radostów Średni.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radostowie nie posiada sali gimnastycznej. Inwestycja jest priorytetem, aby zapewnić możliwość optymalnego rozwoju ruchowego. Zajęcia ruchowe pozwolą na wskazanie, jak ważna jest aktywność fizyczna i nauczenie młodych ludzi, jak ćwiczyć. Obiekt będzie wykorzystywany również w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Realizacja zadania wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby obecnego pokolenia (dając możliwość aktywności fizycznej) jak i  przyszłego pokolenia, które będzie korzystało z infrastruktury. Zadanie skierowane jest do szerokiej grupy odbiorców pod względem struktury wiekowej i społecznej. Powstanie baza, dająca możliwości aktywności ruchowej i społecznej, umożliwiając edukację społeczeństwa w aspekcie zdrowego stylu życia.

Wartość inwestycji we wniosku o dofinansowanie: 4 631 000,00 zł, wartość dofinansowania ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 946 557,00 zł.