Komisje Rady Gminy

1. Komisja Budżetu i Finansów

 • Adrian Zioła – przewodniczący
 • Teresa Trefler
 • Krzysztof Miazga
 • Aleksandra Łasica

Przedmiotem dzialania komisji są w szczególności sprawy związane z budzetem gminy, rozwojem społeczno – gospodarczym, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną i mieszkaniową oraz transportem.

2. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Społeczno – Gospodarczej

 • Aleksandra Łasica – przewodniczący
 • Józef Maciejko
 • Andrzej Usyk
 • Aleksandra Chomicz

Przedmiotem dzialania komisji są w szczególności sprawy związane z rolnictwem, infrastrukturą społeczno – gospodarczą, gospodarką żywnościową, gospodarką wodną, ochrona środowiska, drobną wytwórczością, usługami i rzemiosłem.

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Ryszard Leszczyński – przewodnicząca
 • Adrian Zioła

Przedmiotem dzialania komisji są w szczególności sprawy związane z oświatą i sportem, kulturą, sprawami socjalnymi, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

4. Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Jańczak – przewodniczący
 • Ryszard Leszczyński
 • Andrzej Usyk
 • Bartosz Szydlak
 • Leszek Woźniak

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Małgorzata Jańczak – przewodniczący
 • Józef Maciejko
 • Aleksandra Łasica
 • Bartosz Szydlak
 • Leszek Woźniak

Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.