Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Stałych Komisji Gminnych z dnia 16 grudnia 2019 r.