Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 19 grudnia 2018 r.