Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 24 lipca 2019 r.