Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 27 stycznia 2020 r.